Škrlovec. Oáza klidu za 1,9 milionu

Škrlovec. Oáza klidu za 1,9 milionu
Foto: ilustr., web
Uherský Brod Zprávy 07 / 01 / 2014

Projekt počítá i se vznikem dvou nádrží pro rozmnožování hmyzu

Brodské zastupitelstvo schválilo na závěr loňského roku záměr na projekt Příměstská zeleň Škrlovec. Co si máme pod tímto pojmem představit? „Škrlovec má nezastupitelnou rekreační funkci pro přiléhající sídliště Olšava i okolní bytovou zástavbu rodinnými domky. Je to jediná chůzí přístupná rekreační zóna, která odděluje urbanizované území od ploch intenzivně obhospodařované zemědělské půdy,“ odpovídá Petr Vrána, jeden ze dvou brodských místostarostů a předkladatel projektu. „Jde o to, že už dřív navržená obnova části mlýnského náhonu v prostoru pod sídlištěm Olšava, a to od křížení náhonu s cyklostezkou až po jeho zaústění pod obchvat silnice E/50, se ještě dále rozšíří o některé další aktivity.

Co tím myslíte?
Především se jedná v místech přechodu mezi urbanizovanou částí a volnou krajinou o osázení zelení. Výsadby místními domácími druhy dřevin budou volně navazovat na zbytky hlavatých vrb doprovázející bývalý mlýnský náhon. Budou koncipovány jako rozvolněná krajinná zeleň.

Kromě výsadby je údajně v plánu i menší výstavba. Je to pravda?
Součástí výsadeb bude i kompozice sítě cestiček a mostků přes mlýnský náhon doplněná lavičkami a místy pro dětské hry, drobnými sportovními prvky a naučnými tabulemi.

Tabule návštěvníky nasměrují na novou naučnou stezku?
Územím povede naučná stezka, která vás seznámí s biotou celého území. Bude obsahovat jak panely týkající se vody a života v ní, tak života na vyšlapaných cestičkách, na květnatých lučních enklávách i života svázaného s přilehlou příměstskou zelení.

Co bude nejoriginálnějším prvkem?
Vhodným doplněním nové příměstské zeleně budou i dvě drobné plytké vodní nádrže, které budou mít kromě funkce estetické i funkci revitalizační. Půjde o místo pro rozmnožování obojživelníků a některých druhů hmyzu, například vážek a vodních brouků. Břehy se pak na několika místech upraví tak, aby z nich bylo možné pozorovat život ve vodě. Konkrétně se počítá s dřevěným nebo kamenným molem téměř v úrovni hladiny.

Dnes se v místech budoucí oázy klidu nachází stará skládka železobetonových překladů. Co s ní?
Jde o překlady poměrně značných rozměrů, které budou muset zmizet. Jejich odstraněním vznikne zajímavá a vegetací nepokrytá plocha, vhodná na úpravu pro různé účely. Od další výsadby zeleně po naučnou plochu s druhy rostlin a živočichů osidlujícími postupně takováto stanoviště.

Kdo to všechno zaplatí?
Předpokládané náklady záměru jsme vyčíslili na 1,9 milionu korun. Schválení investičního záměru má souvislost s nabytím účinnosti jedné z ministerských směrnic o poskytování peněz ze Státního fondu životního prostředí, který zřizuje Program zeleň do měst a jejich okolí.  Vzhledem k tomu, že tento program plně odpovídá našemu záměru, chceme podat žádost o podporu jeho realizace. Výše možné dotace v oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší, do které spadá i město Uherský Brod, je do devadesáti procent způsobilých nákladů projektu.

autor: JAROSLAV CHUDARA
TOPlist

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace