Sládek: Spalovna? To je brutálně ekologická záležitost!

Sládek: Spalovna? To je brutálně ekologická záležitost!
Foto: ceh  /  Ředitel Uherskohradišťské nemocnice Petr Sládek provedl novináře dosluhující spalovnou zdravotnického odpadu.
Uherské Hradiště Zprávy 15 / 06 / 2020

„Každý komín na vesnici, kde spálí petku nebo něco jiného, znečistí ovzduší desetkrát více než budoucí spalovna. Jde o brutálně ekologickou záležitost,“ rozptyluje obavy Petr Sládek, ředitel Uherskohradišťské nemocnice, která pro veřejnost připravuje Den otevřených dveří spalovny.

Co je důvodem rekonstrukce, respektive stavby nové spalovny?
Je na konci životnosti, která se bez větších investic odhaduje maximálně na tři roky. Její technologie je už taky zastaralá, ekonomický provoz neefektivní a hlavně se potýkáme s nedostatečnou kapacitou. Už dnes se pohybujeme mezi 350 až 400 tuny vyprodukovaného zdravotnického odpadu, takže část spalujeme externě.

Zvažovali jste i první variantu, že provoz spalovny postupně ukončíte?
Stáli jsme před rozhodnutím, co dál. Kdybychom spalovnu nechali jen dožít, ukončíme naši soběstačnost a staneme se závislí na externích službách, za které bychom tvrdě platili. Kapacitní problémy spalovny odhalila v plné nahotě epidemie koronaviru, kdy spotřeba zdravotnického materiálu výrazně stoupla. Třeba jen čepic jsme spotřebovali o 673 procent více a respirátorů dokonce o bezmála 155 tisíc procent.

Jaké argumenty převážily na miskách vah?
Je to jednoduché. Získáme moderní, bezpečnou a ekologickou technologii, zůstaneme soběstační i do budoucna, využijeme odpadní teplo k vytápění nemocnice a podstatnou roli sehrála ekonomická výhodnost a možnost získání dotace z Evropské unie až do výše 85 procent nákladů, které se odhadují zhruba na 90 milionů korun.

I když stávající spalovna nebyla za 24 let provozu terčem žádné stížnosti, kritici se obávají dopadů její ještě „nenarozené sestry“ na životní prostředí…
Je to zcela zbytečné, všechny posudky, včetně EIA, která posuzuje vliv na životní prostředí, obavy rozprášily. Projekt je akceptovatelný a ve svém důsledku pozitivní. I oponentní posudek ministerstva životního prostředí potvrdil, že použitá technologie nebude mít vliv na životní prostředí a splňuje legislativní předpisy z hlediska ochrany životního prostředí.

Oproti současnému stavu se tedy nic nezmění?
Změní, ale k lepšímu. Nová spalovna bude tišší než stávající a ještě sníží už tak marginální množství škodlivin vypouštěných do ovzduší. Odpady se totiž třikrát čistí a dvakrát pálí. Každý komín na vesnici, kde spálí petku nebo něco jiného, znečistí ovzduší desetkrát více než budoucí spalovna. Jde o brutálně ekologickou záležitost.

Kritici rovněž poukazují na hrozbu zvýšení dopravní zátěže. Jak moc se doprava skutečně zvýší?
Aktuálně do areálu nemocnice přijede každý všední den v průměru 1 200 osobních aut a 100 dodávek a náklaďáků. Do nové spalovny se ročně přiveze maximálně 600 tun odpadu a postupně i méně, což jsou přibližně dvě tuny denně, představující maximálně tři auta do 3,5 tuny denně. A to je kapka v moři, která dopravu nijak neovlivní. 

autor: Petr Čech

Tagy článku

TOPlist