Sochy svatých vytesají z královédvorského pískovce

Sochy svatých vytesají z královédvorského pískovce
Foto: archiv
Velehrad Zprávy 15 / 09 / 2017

Sochy svatých Cyrila a Metoděje, které ozdobí pilíře u vstupu do poutního areálu ve Velehradě, „ožijí“ z kamene, který si brněnští sochaři Vladimír Matoušek a Radim Horák vybrali v lomu Vyhnánov ve východních Čechách. Umělecké dílo stále doprovází veřejná sbírka, kterou vyhlásilo Arcibiskupství olomoucké.
„Vítězný tzv. královédvorský pískovec z Vyhnánova je jemnozrnný až střednězrnný, vyniká odolností proti povětrnostním vlivům, mrazuvzdorností, tvrdostí a malou nasákavostí, což je pro náš záměr ideální,“ prozradil Radim Horák, spoluautor uměleckého díla, jehož cena atakuje hranici 700 tisíc korun.
„Zobrazení světců akcentuje sílu ducha, rytířskost, moudrost, vznešenost, vnitřní pevnost. V postavách s oduševnělými tvářemi se snoubí dědictví antické i křesťanské kultury, jak to odpovídá jejich životnímu příběhu i prostředí, z něhož vzešli,“ zdůraznil Martin Kučera, vedoucí turistického centra Arcibiskupského paláce v Olomouci. Jelikož sochy v mírně nadživotní velikosti (205 centimetrů) přijdou na 688 500 korun, arcibiskupství na jejich pořízení vyhlásilo veřejnou sbírku.
Na sochy přispívali věřící a turisté už při cyrilometodějských oslavách Dnů lidí dobré vůle, kdy do zapečetěné pokladničky v kapli Cyrilka naházeli 1,6 milionu korun. „Pokladničku na Velehradě necháme do konce průvodcovské sezony, návštěvníci si zároveň prohlédnou předlohy soch, zapůjčené z Brna,“ dodal Kučera.
Dary je možné zasílat na sbírkové konto 44336622/0800 nebo složit hotovost do pokladny arcibiskupství (Biskupské nám. 2).

TOPlist