Sociální služby řeší první nákazy. Na pomoc přichází veřejná sbírka

Sociální služby řeší první nákazy. Na pomoc přichází veřejná sbírka
Foto: ilustr. web  /  Nejohroženější skupinou v čase koronaviru jsou senioři.
Slovácko Zprávy 14 / 04 / 2020

I když stát i Zlínský kraj dělá maximum pro ochranu klientů i zaměstnanců sociálních služeb před nakažením nemocí COVID-19, počet nakažených na Uherskohradišťsku stoupá. Aktuálně byli pozitivně testovaní tři pracovníci. Odborníci se shodují, že nemají dostatek zdravotnického materiálu. Jejich situaci má zlepšit vyhlášená sbírka.
„Zaměstnanci sociálních služeb kvůli šíření koronaviru dodržují nejpřísnější hygienická opatření, aby předcházeli dalšímu šíření nemoci. Testů na přítomnost onemocnění, teploměrů a dalšího zdravotnického materiálu ale nemají dostatečné zásoby,“ tvrdí Jiří Horecký, prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, která sbírku pro sociální služby a jejich uživatele vyhlásila společně se společností Podané ruce.
Na Uherskohradišťsku je pozitivně testovaný zaměstnanec Domova důchodců v Nezdenicích, Domova pro osobě se zdravotním postižením v Kunovicích a dva pracovníci Terénních pečovatelských služeb v Uherském Brodě. „Uživatelé sociálních služeb, zvláště pak senioři, patří mezi nejohroženější skupiny pandemie COVID-19. Je tedy nezbytná ochrana personálu, který je v každodenním kontaktu s těmito klienty, a samozřejmě i samotných klientů sociálních služeb,“ zdůraznil prezident.
Třebaže pandemie postupuje, tisíce sociálních pracovníků stále chodí do práce, ale sami podle Horeckého nejsou dostatečně chráněni. Senioři, osoby se zdravotním nebo mentálním postižením v pečovatelských zařízeních přitom zůstali odkázáni na jejich pomoc, není možné je izolovat. „Pracovníci sociálních služeb stejně jako lékaři jsou v první linii, kterou je třeba chránit. Když jim zajistíme dostatek ochranných pomůcek, ochráníme stovky tisíc seniorů, kteří jsou obzvlášť zranitelní,“ říká Jindřich Vobořil, ředitel společnosti Podané ruce.
Výtěžek sbírky poputuje primárně na nákup přibližně 1 milionu běžných roušek, 50 tisíc respirátorů a 60 tisíc litrů dezinfekce na ruce. „Zároveň musíme zajistit tisíc ochranných obleků a obličejových štítů pro pracovníky v domovech pro seniory, pečovatelských domovech a domovech pro osoby s omezením pohybu. Všechny sociální služby navíc potřebují asi pět tisíc bezkontaktních teploměrů a okolo 300 tisíc testů na koronavirus. Jedině pravidelným testováním zaměstnanců zajistíme, že o naše blízké budou pečovat zdraví lidé,“ vysvětlil Vobořil, podle kterého je na ochranu personálu a klientů sociálních služeb zapotřebí vybrat řádově několik milionů korun.

TOPlist