Sodovkárna ukrývala utajený vodní příkop i keramické dýmky z 18. století

Sodovkárna ukrývala utajený vodní příkop i keramické dýmky z 18. století
Foto: Pavel Princ  /  Archeologický výzkum v areálu bývalé sodovkárny byl unikátní rozsahem, však spoustu artefaktů, které aktuánlě zamířili ke zkoumání do laboratoří.
Uherské Hradiště Zprávy 02 / 02 / 2021

Archeologové opustili areál bývalé sodovkárny v Uherském Hradišti. Štafetu opět přebírají dělníci, jejichž úkolem je stavba průchozí obchodní pasáže s podzemními garážemi. Záchranný archeologický výzkum odkryl několik pokladů, k největším patří zaniklé říční koryto nebo keramické dýmky ze 18. století.

Archeologové po dva měsíce zkoumali prostor mezi ulicí Hradební a autobusovým nádražím, už jen svým rozsahem byl výzkum unikátní. Šlo totiž o jeden z největších archeologických odkryvů ve městě. „Prozkoumali jsme více než dvě stě sedmdesát archeologických objektů, které dokumentují vývoj lidských aktivit od 16. do počátku 19. století. Za tři století zde terén vlivem navážek vzrostl až o dva a půl metru,“ prozradil Jaroslav Bartík, vedoucí výzkumu, který prováděli archeologové Slováckého muzea v Uherském Hradišti.

Za jeden z nejvýznamnějších objevů považuje Bartík odkrytí až 60 metrů dlouhého úseku zaniklého říčního koryta, které tvořilo přirozený vodní příkop, jež obtékal v prostoru mezi středověkou hradbou a barokním opevněním celé město. Archeologové narazili i na celou řadu dalších objektů různých funkcí. „Zmíním třeba jámy na hašení vápna, jímky, pece a další pyrotechnologická zařízení, která předci z obav před požárem záměrně situovali za hradby. Identifikovali jsme také pozůstatky několika zděných konstrukcí, převážně ze smíšeného zdiva z kamenů a cihel pojeného jílem,“ uvedl vedoucí výzkumu s tím, že v okolí zaniklého koryta archeologové odkryli větší množství kůlových a sloupových jam, které nejspíš souvisely se zpevňováním břehů nebo lehčími můstky přes potok.

Výzkum v bývalé sodovkárně přinesl i několik tisíc archeologických nálezů, které ilustrují materiální měšťanskou kulturu od renesance až po vrcholné baroko. „Vyzvedli jsme desítky beden úlomků keramických nádob, ale také zlomků cihel, kachlů a zvířecích kostí. Samozřejmě nechybí ani střepy skleněných nádob a pestré spektrum kovových artefaktů jako různé přezky, kování, špendlíky, hřeby, knoflíky, náprstky, ale i stříbrné a měděné mince. Ty jsou obzvláště důležité pro datování jednotlivých nálezových situací,“ poznamenal Bartík. Sbírky Slováckého muzea obohatí i různé kostěné předměty, obdélná destička z perletě, na které je vyryta postava Ježíše Krista, nebo několik keramických dýmek. „Jsou důkazem, že obyvatelé Uherského Hradiště si už v průběhu 17. až 19. století libovali v pokuřování tabáku,“ usmívá se archeolog.

Objevené nálezy zamířili do laboratoří, kde se archeologové pokusí rekonstruovat jednotlivé stopy lidských aktivit a odhalit, co se v prostoru bývalé sodovkárny v minulosti odehrávalo.

Tagy článku

TOPlist