Soud nařídil řediteli UMPRUM vydat informace

Soud nařídil řediteli UMPRUM vydat informace
Uherské Hradiště Zprávy 11 / 06 / 2012

Jan Pospíšil, ředitel Střední uměleckoprůmyslové školy v Uherském Hradišti, nepostupoval v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím. Soudní žalobu, kterou na Radu Zlínského kraje jako zřizovatele školy podal Michal Stránský ze Starého Města, uznal brněnský krajský soud za opodstatněnou a rozsudkem nařídil vydat požadované informace. Kompletního servisu se žalobce přesto asi nedočká...
Stránský se s žádostí obrátil na ředitele „umprumky“ už v červnu 2010. „V souvislosti se sporem o kvalitu řízení školy jsem chtěl znát některé dokumenty. Mnohé z nich jiné školy běžně zpřístupňují na svém webu,“ vysvětlil Stránský.
„Žádal jsem třeba výroční zprávu, která se vzápětí ocitla na webu, přehled sponzorských příspěvků a darů, kdo byli koordinátoři, o nichž se pro mě překvapivě zmiňovala zpráva školní inspekce, nebo jak je naplněno opatření ke zvýšení kvalifikace nového vedoucího oboru kamenosochařství,“ vrací se v čase Stránský.  „Postupoval jsem podle tehdy nejednoznačné interpretace zákona, s jehož aplikací nebyly ve školství téměř žádné zkušenosti. Několik podstatných informací jsem ale už tehdy poskytl,“ reaguje ředitel Jiří Pospíšil. Jeden z dokumentů, který ředitel nevydal, se týkal i ženy stěžovatele. „Jde o dopis podepsaný čtyřiadvaceti kantory, který byl veřejně projednán školskou radou a obsahuje ničím konkrétním nepodložená obvinění,“ uvádí Stránský.
Jenže i přes opakované urgence na úplné informace čekal marně. A když zůstal ledově klidný i Zlínský kraj, zažaloval jeho radu, která je ve smyslu informačního zákona nadřízeným orgánem školy. A žalobu u brněnského krajského soudu na ochranu před nečinností správního orgánu vyhrál. „Soud žalovaného zavazuje k ukončení nečinnosti a úhradě soudních poplatků,“ uvedl v rozsudku předseda senátu Milan Procházka.
Na rozsudek reagoval odbor školství, mládeže a sportu Zlínského kraje, který řediteli nařídil poskytnutí požadovaných informací, protože není důvod pro jejich odepření. „Dočkal jsem se skoro po dvou letech a na základě soudu, přesto ředitel opět nepostupoval podle zákona. Znovu jsem musel podat stížnost a následně odvolání,“ usmívá se hořce Stránský. „Krajský úřad o jeho odvolání ví, ale aktuálně nemá k dispozici veškeré informace. Musíme si vyžádat příslušný spisový materiál a postupovat standardním způsobem,“ reagovala na dotaz DOBRÉHO DNE Gabriela Sýkorová Dvorníková, mluvčí Zlínského kraje.
Informační zákon totiž jasně říká, že dostane požadované informace v plném rozsahu, nebo písemné zdůvodnění jejich odmítnutí. „Mnohé odpovědi ředitele byly neúplné a rozporuplné, trvám teď však pouze na úplném dopisu kantorů,“ zdůraznil stěžovatel.
Jenže listiny se podle ředitele nedočká. „Členové učitelského sboru, o jejichž identifikaci usiluje, se nedopustili žádného porušení pracovněprávních předpisů nebo vnitřních předpisů školy a navíc si poskytnutí informace v požadované podobně zásadně nepřejí. S přihlédnutím k těmto skutečnostem a v souladu se zákonem jsem proto rozhodl, že jména všech podepsaných žadateli neposkytnu,“ využívá zákonné možnosti Pospíšil. Dopis kantorů se navíc podle něj nikdy nestal úřední listinou ani jej neprojednávala školská rada. Stránský však tvrdí opak. „Fakt, že se podepsaní vehementně brání zveřejnění svých jmen, je výmluvný. Ředitel pro utajení jejich identity lže! A jeho lež krajský úřad bere bez ověření jako bernou minci, na základě které rozhoduje, kroutí hlavou stěžovatel.

?Vyjádření ředitele UMPRUM Jana Pospíšila
?
Dne 7. června 2010 mne MgA. Michal Stránský požádal o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Postupoval jsem podle tehdy nejednoznačné interpretace tohoto zákona, s jehož aplikací nebyly ve školství téměř žádné zkušenosti. Několik podstatných informací jsem mu už tehdy poskytl. 
Po rozhodnutí soudu se postupným zpřesňováním dotazů ze strany žadatele a mými doplňujícími odpověďmi podařilo požadované informace poskytnout. Dotazy jsou podle vyjádření pana Stránského z 5. května 2012 výslovně považovány za vyřízené. Pouze jedna odpověď jej neuspokojila. Jde o dokumenty projednané podle něj Školskou radou SUPŠ Uherské Hradiště 16. března 2010, týkající výhrad kolegů k jednání učitelky Karly Stránské.
Celkem 24 členů pedagogického sboru skutečně svůj názor písemně již v září 2009 vyjádřilo. Nešlo však o protokolové podání a nebylo jako takové nikdy použito. Nestalo se součástí žádného úředního dokumentu, tedy ani dokumentů školské rady. Nebylo ani podkladem k žádné formě pracovněprávního opatření.
Pan Stránský nepovažuje dotaz za zodpovězený a sdělením z  5. května 2012 opětovně a navíc mnohem konkrétněji vyjadřuje, o jakou informaci mu vlastně jde. Cituji: „Nadále však trvám na tom, aby mně byl vydán předmětný „dopis učitelů“, včetně jmen všech podepsaných.“ (zvýrazněno M. Stránským).
Je-li požadavek takto formulován, nezbývá mi, než trvat na svém stanovisku z 19. dubna 2012. Členové učitelského sboru, o jejichž identifikaci žadatel usiluje, se nedopustili žádného porušení pracovněprávních předpisů nebo vnitřních předpisů školy. V případě jejich vyjádření loajality jde o informaci, která nebyla výsledkem činnosti vzniklé z veřejných prostředků. Sami autoři si poskytnutí informace v požadované podobě zásadně nepřejí. S přihlédnutím k výše uvedeným skutečnostem a v souladu se zákonem jsem rozhodl, že jména všech podepsaných žadateli poskytnuta nebudou.
K otištění mé odpovědi svoluji pouze za předpokladu, že bude publikován celý text a v jednom celku.
akad. mal. Jan Pospíšil
ředitel SUPŠ Uherské Hradiště

autor: PETR ČECH
TOPlist

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace