Soud podepsal, dosáhl svých požadavků

Soud podepsal, dosáhl svých požadavků
Foto: ilustr. web
Uherské Hradiště Zprávy 11 / 01 / 2017

Chátrání bývalé věznice je u konce! Předsedkyně okresního soudu v Uherském Hradišti posvětila převod nechvalně proslulého areálu na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), který se nyní postará o naplnění Memoranda o budoucím využití bývalé věznice.
I když předsedkyně soudu Hana Kurfiřtová podepsala memorandum už začátkem září, s převodem věznice do majetku státu váhala. „Vzdát se věznice znamená prohlásit ji za pro soud nepotřebnou, ale to je v rozporu s naším přesvědčením. Majetek tudíž předám jen pod podmínkou, že potřebnost bude respektována a naplněna, což není v kolizi s podepsaným memorandem,“ prohlásila Kurfiřtová začátkem prosince v reakci na nátlak ministra spravedlnosti i financí. Požadavek soudu důrazně odmítla i Kateřina Arajmu, ředitelka ÚZSVM. O tři týdny později se však hnuly ledy. Okresní soud podpisem klíčové listiny převedl právo hospodařit s majetkem státu (s věznicí - pozn. autora) na ÚZSVM. „Co úřad přesvědčilo, aby vyhověl požadavku, respektive přání zdejšího soudu, to skutečně nevíme. Ani nemůžeme znát vnitřní pochody a důvody jeho ředitelky. Každopádně do jednání nad textem ani konečného znění zápisu o převodu majetku nijak nevstupovalo ministerstvo spravedlnosti ani financí,“ reagoval Michal Tománek, mluvčí uherskohradišťského okresního soudu, který kapacity věznice potřebuje pro své nové sídlo. Aktuálně totiž přežívá v nevyhovujících prostorech bývalého okresního úřadu na Svatováclavské ulici. „Potřebu soudu Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v zápise plně respektoval, jak doslova zní příslušný článek a bod listiny. A proto ji předsedkyně soudu podepsala,“ dodal Tománek.
Není bez zajímavosti, že ani podepisování memoranda a další jednání ohledně budoucnosti věznice nepřimělo žádného z angažujících se ministrů k návštěvě uherskohradišťského soudu. „Nikdo neviděl prostory, v nichž pracujeme. Ale z Prahy prohlásili, že jsou dostatečné. A přitom jsou nevyhovující z bezpečnostních, kapacitních i stavebně-technických důvodů,“ zdůraznil mluvčí soudu.
A další kroky? ÚZSVM nechá vypracovat studii na využití věznice, která poskytne střechu nad hlavou organizačním složkám státu, včetně okresního soudu, a Památníku totality, připomínajícímu komunistická a nacistická zvěrstva.

autor: PETR ČECH
TOPlist