Soud přerušil jeden ze sporů, diskotéka ve věži jede dál

Soud přerušil jeden ze sporů, diskotéka ve věži jede dál
Foto: ilustr. web
Uherské Hradiště Zprávy 16 / 03 / 2017

Už druhým rokem se vleče soudní spor mezi společností Tower club, která provozuje stejnojmennou diskotéku v Prostřední ulici, a městem Uherské Hradiště. Okresní soud aktuálně přerušil řízení o přezkoumání oprávněnosti výpovědi z nájmu a vyčkává na verdikt ve sporu ohledně rozhodnutí rady města, která výpověď posvětila.
Soud zalarmovala společnost Tower club, která podáním dvou žalob bojuje za neplatnost výpovědi nájemní smlouvy. „Jsme v právu, proto jsme diskotéku také znovu otevřeli. Výpověď je v rozporu se zákonem, tudíž je neplatná,“ zopakoval Michal Ryška, spolumajitel společnosti Tower club. Jeho slova však musí potvrdit Okresní soud v Uherském Hradišti, který řeší hned dva spory.
Společnost totiž napadla rozhodnutí rady města o výpovědi a následně i samotnou výpověď, která podle právního zástupce žalobce nebyla řádně doručena ani podepsána. „Nese podpis jednatele společnosti R.K. Servis (spravuje městské byty - pozn. autora) s odkazem na mandátní smlouvu, která však nebyla přiložena. Jeho oprávnění jednat za město z ní navíc ani nevyplývá,“ uvedl Marek Škrášek, brněnský advokát, zastupující Tower club. Společnost se podle něj opakovaně snaží o ukončení sporu smírem. „Na radnici se uskutečnila dvě jednání, byla předestřena alternativní řešení, k dohodě však zatím nedošlo,“ potvrdil Škrášek s tím, že společnost i nadále platí městu nájemné v plné výši. „Je totiž přesvědčená, že nájemní vztah trvá. I když je počínáním města omezována v užívání pronajatých prostor,“ dodal právník.  
Soud aktuálně rozhodl řízení, týkající se procesních pochybení při doručení výpovědi, přerušit. „Jelikož žalobce současně napadl rozhodnutí orgánu obce, je na místě vyčkat do pravomocného skončení tohoto sporu. Když uspěje, žaloba o přezkoumání oprávněnosti výpovědi z nájmu se stane zcela bezpředmětnou,“ vysvětlil v odůvodnění soudce Ivan Navrátil.
Radnice kauza podrobněji nekomentuje. „Jelikož probíhá soudní proces, k věci se odmítáme veřejně vyjadřovat, abychom se vyhnuli případnému nařčení z ovlivňování soudu,“ reagoval Stanislav Blaha, starosta Uherského Hradiště, který však před časem prohlásil, že způsob výpovědi byl jasný a transparentní. „Výpověď bez udání důvodu projednala rada města, stejně jako námitku o neplatnosti výpovědi, a následně byla doručena písemně i do datové schránky,“ uvedl v listopadu.
Společnost Tower club měla prostory na staré radnici vyklidit do 29. února loňského roku. Když soudní spor prohraje, pocítí zřejmě průvan v pokladně. Od 6. března jí totiž naskakuje penále 1 300 korun za každý den z prodlení. Aktuálně jde o částku 491 400 korun.

autor: PETR ČECH
TOPlist