Soud se věznice jen tak nezřekne

Soud se věznice jen tak nezřekne
Foto: ceh  /  Hana Kurfiřtová
Uherské Hradiště Zprávy 17 / 05 / 2016

Osud věznice nemá v rukou Andrej Babiš ani žádný jiný z ministrů, ale předsedkyně Okresního soudu v Uherském Hradišti! Jestli ji neocejchuje nálepkou „nepotřebná“, nic se asi nezmění. Soud totiž stále trvá na proměně nechvalně proslulého areálu, ve kterém fašisté i komunisté popravovali nevinné, v justiční palác a taky muzeum totality. Aktuální podmínky soudců jsou totiž žalostné…
„Když se ukáže, že existuje jiná - optimální, hospodárnější a finančně efektivnější - varianta důstojnějšího a bezpečnějšího umístění našeho soudu, věznice se klidně vzdáme. Ale jelikož neexistuje jiný exaktně relevantní podklad než studie z roku 2012, která variantu rekonstrukce věznice upřednostňuje před případnou rekonstrukcí budovy na Svatováclavské ulici, v níž okresní soud spolu s dalšími správními úřady sídlí, je nezbytné s věznicí počítat,“ říká Hana Kurfiřtová, předsedkyně uherskohradišťského okresního soudu v exkluzivním rozhovoru pro DOBRÝ DEN.
Ministr spravedlnosti Robert Pelikán už v březnu ale prohlásil, že Okresní soud v Uherském Hradišti věznici nepotřebuje…
Jeho prohlášení bylo velmi překvapivé. Pan ministr věznici, respektive její rekonstrukci na nic nepotřebuje a podle něj ani zdejší soud, jenže opak je pravdou. Potřeby justice vnímáme odlišně, vycházíme z potřeb veřejnosti a účastníků řízení nejen z okresu Uherské Hradiště, soudu samotného, ale i z potřeb soudců a zaměstnanců, ať už z hlediska bezpečnosti nebo samotného výkonu rozhodovací činnosti soudu. A to včetně jeho celospolečenského aspektu, který představuje důstojnost výkonu moci soudní, kterou si stejně jako jiné soudy rovněž zasloužíme.
Velkým problémem jsou finance, podle Pelikána by přestavba věznice na justiční palác atakovala hranici jedné miliardy korun, což není v možnostech ministerstva…
Zdroj, ze kterého pan ministr čerpal, neznám. Jen vím, že původní odhad byl podstatně menší a přitom už počítal s nastěhováním všech justičních složek působících v okrese Uherské Hradiště. Ostatně to taky byla původní idea, která počítala i se zachováním prostor pro muzeum a pietní místo. Rekonstrukce pro samotný okresní soud byla studií vyčíslena na 150 milionů korun s tím, že by zabral zhruba polovinu zastavěné plochy věznice.
Jak si představujete využití druhé poloviny?
Od začátku počítáme s tím, že zbylé prostory poslouží jako památník smutného období historie objektu a dále poslouží jiným organizačním složkám státu, které v Uherském Hradišti sídlí v pronajatých budovách.
Dokážete si vůbec představit, že zůstanete další desítky let ve Svatováclavské ulici? Ministerstvo spravedlnosti ji totiž sice nepovažuje za ideální, ale ve srovnání s ostatními soudy prý není špatná…
Taková představa je pro veřejnost, pracovníky soudu stejně jako pro potřeby justice, byť v okresním měřítku, nepřijatelná.
Můžete rozvést, kde je největší problém?
Skutečný stav budovy na Svatováclavské ulici vlastně ani neznáme, protože část prostor má soud pouze ve výpůjčce. Otázkou zůstávají dispoziční, technické i hydrogeologické možnosti, statické zajištění a stav podloží objektu, ve kterém při záplavách v roce 1997 voda dosahovala výšky 170 centimetrů nad úroveň terénu. Nemůžeme se spokojit s variantou, která by ve výsledku byla dražší než rekonstrukce věznice.
Je toho ale víc…
Administrativní budova je zcela nevyhovující i z pohledu zákonných povinností soudu ve vztahu k archivaci spisového materiálu. Stávající prostory jsou nedostatečné, a soud proto využívá pro archivaci právě věznici. Jinou možnost totiž nemá, budova v ulici Hradební, kde je spisovna soudu, je už totiž kapacitně vyčerpána.
Ministerstvo spravedlnosti už ale možnost rekonstrukce současné soudní budovy řeší. Má jít řádově o desítky milionů korun…
Zatím žádný příslib rekonstrukce nemáme a z důvodu výrazné proměnlivosti investičních „nálad“ ministerstva spravedlnosti ani mít nemůžeme. V budově jsou umístěny další organizační složky státu, které mají jiný provozní a bezpečnostní režim než soud. Myšlenka obhospodařování a rekonstrukce budovy i pro tyto složky, včetně jejich dočasného přestěhování neznámo kam, je pro soud nepředstavitelná. Z pohledu ministerstva spravedlnosti i financí by měla být nepřijatelná, soud totiž nemůže spravovat budovu svého sídla i pro jiné zde případně sídlící organizační složky státu.
Co tedy považujete za prioritu? Rekonstrukci věznice, nebo stávajícího sídla soudu?
Na věznici nelpíme, když se ukáže, že existuje jiná, optimální, hospodárnější a finančně efektivnější, varianta důstojnějšího a bezpečnějšího umístění soudu. Ale zatím taková prostě není.
Nehrozí, že se mezi tím ještě více prohloubí chátrání věznice?
Výtky týkající se chátrání nejsou na místě, je potřeba zdůraznit, že stavební provedení věznice a její současný stav jsou z hlediska stavebně-technického vzhledem k možnostem okresního soudu překvapivě velmi dobré. Zvlášť když byla postavená a uvedena do provozu v letech 1892 až 1897. A taky je třeba mít na paměti, jak s věznicí bylo po celou dobu existence nakládáno, a to především ze strany jiných dotčených subjektů, předchůdců soudu.
Blíží se krajské volby. Nemáte obavy, že rozruch kolem věznice je opět jen politickým bojem o hlasy voličů?
Nechci být pesimistická… S tlakem ze strany jednotlivých politiků, reprezentantů politických stran a hnutí prostřednictvím mediálních výroků za účelem jejich zviditelnění právě před volbami s vidinou možného většího volebního zisku ale každopádně počítáme. Otázku věznice v Uherském Hradišti však není možné řešit volebními průzkumy, ale racionálním zvážením všech dosud existujících variant, a to právě s přihlédnutím k současným potřebám soudu i veřejnosti a s jednoznačným akcentem minulosti budovy. Je třeba najít smysluplné a ekonomicky výhodné východisko pro všechny zainteresované subjekty.

autor: PETR ČECH
TOPlist