Soud začal rozplétat kauzu Tower club

Soud začal rozplétat kauzu Tower club
Foto: ilustr. web
Uherské Hradiště Zprávy 03 / 11 / 2016

Spor společnosti Tower club, která provozuje stejnojmennou diskotéku v Prostřední ulici, s městem Uherské Hradiště má za sebou první soudní stání, po kterém je stav nerozhodný… Okresní soud v Uherském Hradišti totiž zatím žádný ortel nevyřkl a jednání odročil.
Soud zalarmovala společnost Tower club, která podala žalobu na neplatnost výpovědi nájemní smlouvy. „Jsme přesvědčeni, že jsme v právu, proto jsme diskotéku také znovu otevřeli. Výpověď je v rozporu se zákonem, tudíž je neplatná,“ tvrdí Michal Ryška, spolumajitel společnosti Tower club, která měla prostory na staré radnici vyklidit do 29. února. Právní zástupce společnosti však výpověď považuje za neoprávněnou, respektive vadnou i z procesních důvodů. „Ze zákona jsou právní jednání, která vyžadují schválení zastupitelstva či rady obce, bez tohoto schválení neplatná. Orgány města schválily výpověď se stanovením podmínek, které nebyly dodrženy. Výpověď navíc nebyla řádně doručena ani podepsána, nese totiž podpis jednatele společnosti R. K. Servis (spravuje městské byty - pozn. autora) s odkazem na mandátní smlouvu, která však nebyla přiložena. Jeho oprávnění jednat za město z ní navíc ani nevyplývá,“ uvedl v doplnění žaloby Marek Škrášek, brněnský advokát, zastupující Tower club, který soudu navrhl, aby po provedeném dokazování rozhodl o neplatnosti výpovědi.
Radnice je však jiného názoru. „Způsob výpovědi byl jasný a transparentní. Výpověď bez udání důvodu projednala rada města, stejně jako námitku o neplatnosti výpovědi, a následně byla doručena písemně i do datové schránky,“ tvrdí Stanislav Blaha, starosta Uherského Hradiště, které stále tají důvod ukončení nájemní smlouvy. „Výpověď jsme podali bez udání důvodu s tříměsíční výpovědní lhůtou. Jsme přesvědčeni, že je platná,“ zopakoval Blaha. Když soud rozhodne ve prospěch města a nájemce nevyklidí prostory, město je připraveno kontrovat žalobou na vyklizení. Společnost Tower club navíc může počítat s průvanem v pokladně, od 6. března jí totiž naskakuje penále 1 300 korun za každý den z prodlení. Aktuálně jde o částku 301 600 korun. „Věřím, že žádné penále platit nebudeme. Právo je na naší straně,“ je přesvědčený Ryška. „Město je povinné účelně hospodařit se svým majetkem. Není možné, aby se o takových záležitostech rozhodovalo netransparentně a bez řádného projednání v orgánech města. Máme důvodné podezření, že členové komise i rady byli při projednávání naší výpovědi uvedeni v omyl a rozhodovali na základě neúplných a zkreslených podkladů,“ dodal spolumajitel společnosti Tower club.
Uherské Hradiště už každopádně uvažuje, jak naloží s budovou diskotéky, která není v dobrém technickém stavu. „Určitě se nevyhneme opravě střechy. Až pak rozhodneme, jak prostory využijeme,“ nechal se slyšet Blaha.

autor: PETR ČECH
TOPlist