Spojení Olšavy s centrem mají vyřešit dvě lávky

Spojení Olšavy s centrem mají vyřešit dvě lávky
Foto: ilustr., web  /  K první lávce, která se nad železnicí otevřela v září 2010, by měly přibýt ještě další dvě.
Uherský Brod Zprávy 18 / 07 / 2014

Může to být další dopravní stavba roku. Jednu cenu od Zlínského kraje už v Uherském Brodě mají, v roce 2011 ji získali za bezmála 350 metrů dlouhou lávku, která překonává údolí se železnicí a spojuje centrum s obchodním areálem. Dalším želízkem v ohni by se mohla stát podobná stavba, která má centrum spojit s odříznutým sídlištěm Olšava. I když mosty nad frekventovanou silnicí I/50 a řekou Olšavou ještě nemají termíny, zatím jde pouze o investiční záměr, vedení města se už myšlenkou postavit další lávky vážně zabývá. „Uvažujeme o stavbě komunikačního propoje ze Slováckého náměstí k sídlišti Olšava. Tento záměr je v souladu s územním plánem města v podobě z roku 2004,“ potvrzuje Patrik Kunčar, senátor a starosta Uherského Brodu.
Variant provedení bylo několik, zastupitelé nakonec odsouhlasili tu bezbariérovou. „Stezka by začínala ulicí Dělnická. Odtud by propoj vedl k nové, téměř třicet metrů dlouhé železobetonové lávce, která by v téměř pětimetrové výšce překonala rychlostní silnici. Další, jen o něco delší lávka by pak vedla přes řeku Olšavu. Propoj by odtud pokračoval v ulici Provazní a končil poblíž aquaparku Delfín,“ přibližuje Patrik Kunčar.
Dnes zatím existuje pouze hrubá studie bez podrobností. „Ale s jasným cílem. Chceme přiblížit sídliště městu. V současnosti je to odsud do centra přibližně dvacet minut dlouhá cesta, navíc v poměrně hustém provozu. Dochází zde k nejrůznějším kolizním situacím. Domníváme se, že nový propoj by potíže vyřešil,“ dodává místostarosta Petr Vrána.
Jeho protějšek Jan Hrdý šel v kritice současné situace ještě dál. „Pěší tady musí překonat řeku, železnici, silnici a křižovatky. Ulice 26. dubna je tak dnes vůbec nejfrekventovanější ve městě,“ říká místostarosta Hrdý. „Propoj má pro město velký význam, neboť sídliště Olšava je ve městě vůbec nejvýznamnější rozvojovou lokalitou pro bytovou výstavbu. Jenomže stále jen na papíře územního plánu. Reálně se tady nic neděje, byty nerostou. Dopravní dostupnost autem je tady sice dostatečná, ale totéž nelze říct v případě pěších a cyklistů.“
Předpokládané celkové náklady na stavbu jsou 11 milionů korun, přičemž 85 procent by město chtělo zaplatit z dotace.
Pokud jde o první lávku, která se nad železnicí otevřela v září 2010, tady se náklady vyšplhaly na 70 milionů, radnice hradila ze svého 30 milionů.

autor: JAROSLAV CHUDARA
TOPlist