Společné třídy s mentálně postiženými. Už za rok?

Společné třídy s mentálně postiženými. Už za rok?
Foto: ilustr. web
Slovácko Zprávy 17 / 02 / 2016

„Paní učitelko! Martin z poslední řady může vyrušovat? Proč poznámku nedostane a já ano? A co vedle Jindra? Ten vykřikuje a mluví sprostě. Proč se tomu nic nestane? Já ho jednou napodobím a už mám trest…“
Také na tyto a podobné otázky se musí připravit učitelé ze základních škol, kterým do tříd přibydou děti s lehkým mentálním postižením. Od nadcházejícího školního roku to sice ještě nebude, ministerstvo školství vyhlášku o společném vzdělávání dětí se zdravotním postižením od 1. září 2016 pozastavilo, v pozadí to ale vře. Po výtkách z Královéhradeckého, Plzeňského, Pardubického a Moravskoslezského kraje, kde s novelou nesouhlasí a místo pozastavení si přejí její zrušení, by se dalším oponentem měl stát i Zlínský kraj. Alespoň podle signatářů Prohlášení starostů obcí Bojkovice, sdružení měst a obcí.
Čtrnáct starostů z Bojkovic, Hostětína, Komně, Lopeníku, Nezdenic, Pitína, Rokytnice, Rudic, Šanova, Šumic, Vápenic, Vyškovce, Záhorovic a Žítkové se podepsalo pod dokument, ve kterém apelují na hejtmana Stanislava Mišáka a krajské zastupitele. „Nejdeme do boje s hejtmanstvím. Naší snahou je přimět vedení kraje, aby se začalo problémem inkluze zabývat, aby se vyprofiloval jasný názor a postoj k problému. Jako starostové jsme zřizovateli základních škol a zařazení mentálně postižených dětí do výuky má mnoho neznámých. Myslíme si navíc, že by se neměl rozbíjet fungující systém,“ vysvětluje Petr Viceník, předseda sdružení obcí Bojkovska a starosta Bojkovic.
Starostové poukazují například na nesourodost tříd, hrozbu snížení kvality výuky, odliv dětí z obecních škol do kapacitně větších ve městech nebo na celkové snížení úrovně absolventů základních škol. Novinka spočívající ve výuce, kdy kromě učitelů budou ve třídách také asistenti mentálně postižených dětí, může mít ještě jeden vedlejší efekt. Do ústraní odsune praktické základní školy, které se dnes specializují na výuku žáků s lehkým mentálním postižením. Ředitel jedné z nich, Lubomír Bienert ze ZŠP Bojkovice, se obává nejhoršího. „Hrozba zániku praktických škol je bez nadsázky reálná. Vyhlášku nikdo nezrušil, jen se pozastavila,“ říká ředitel, který patří ke spoluautorům prohlášení starostů. „Očekávám, že Zlínský kraj zváží situaci a nakonec podpoří ostatní regiony, které s novelou plnou nepřiměřeností nesouhlasí. Zastupitelstva čtyř nespokojených krajů hájí zájmy téměř pěti milionů obyvatel a to je velký zástup lidí. Z debat s rodiči postižených dětí navíc vyplývá, že jsou na straně škol, které se jejich dětem věnují individuálně.“  
Zlínské hejtmanství zaujalo k problému neutrální postoj. Starosty se snaží uklidnit dopisem, ve kterém shrnuje výsledky lednového jednání Komise Rady Asociace krajů ČR s ministryní školství Kateřinou Válkovou. Účastníci brněnského setkání, mezi kterými byl i zlínský hejtman Stanislav Mišák, doporučili odložit nabytí účinnosti inkluze nejméně o jeden rok. „A to zejména z důvodů, že dosud nejsou dokončené potřebné předpisy, mnoho základních škol ani poradenský systém není dostatečně připraven na přijímání žáků s mentálním handicapem. Roste také riziko odchodu nadaných žáků na školy bez integrace,“ informoval Petr Navrátil, krajský radní pro oblast školství. Naději mají podle radního také praktické školy. „Usnesení totiž zároveň vyjadřuje nesouhlas se záměrem potlačovat a postupně zcela utlumit alternativní skupinové vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením v samostatných speciálních třídách.“
Pokud se projekt za rok spustí, podle starostů Bojkovska se jeho důsledky začnou brzy odrážet jak ve snížení úrovně vzdělání, tak v postupném vylidňování obcí. „Rodiče budou nejdříve převážet své děti do škol, ve kterých společné vzdělávání nebude uplatňováno. Mnozí však pravděpodobně obce opustí,“ uvádí starostové v prohlášení, které má redakce DOBRÉHO DNE k dispozici. „Předpokládáme však také snížení úrovně péče o děti se zdravotním postižením, neboť jsme přesvědčeni, že pro asistenty pedagoga požadované středoškolské vzdělání s maturitou neodpovídá obsahu činností, které práce s dětmi se zdravotním postižením vyžaduje. Zdravotně postižené děti navíc budou více ohroženy šikanou…“

autor: JAROSLAV CHUDARA
TOPlist