Spor myslivců: Blatnice chce po spolku změnu adresy

Spor myslivců: Blatnice chce po spolku změnu adresy
Blatnice pod sv. Antonínkem Zprávy 06 / 06 / 2013

Ve sporu blatnických myslivců přituhuje. Sdružení Roháč chybí nájemní smlouva na honitbu, jejímž správcem je nově vzniklý Spolek Antonínek v čele s blatnickým zastupitelem Dušanen Sovišem. Stále významnější roli ve stále nepřehlednějším sporu, kde se často komunikuje ve stylu „tvrzení proti tvrzení“, hraje obec Blatnice. Její zájmy vysvětluje pro DOBRÝ DEN místostarostka Svatava Blahynková.

Proč se obec Blatnice angažuje v mysliveckém sporu Roháč versus Spolek Antonínek a co je jeho podstatou?
Obec do sporu nevstupuje. Každopádně ale odsuzuje jednání obecního zastupitele Dušana Soviše, který písemně mysliveckému sdružení Roháč přislíbil před konáním valné hromady Honebního společenstva Roháč pronájem honitby, ale nakonec se zachoval jinak. Honební pozemky pronajal nově vzniklému sdružení Spolek Antonínek, kterého je pravděpodobně zakládajícím členem. Toto osobně považuji za podvod. Obec v této záležitosti „pouze“ hájí svoje zájmy, které jí byly odepřeny tím, že starosta obce Vladimír Hanák byl loni v listopadu vykázán z valné hromady Honebního společenstva Roháč. Musel odejít proto, že hlasy obce údajně nejsou platné, neboť obec Blatnice není členem honebního společenstva. To ale není pravda.

Jaká jsou fakta?
Situaci jsem osobně ověřovala. Zjistila jsem, že na předcházející valné hromadě z prosince roku 2002 obec zastupoval tehdejší starosta s platným počtem 241 hlasů (z celkových 2 975 hlasů, pozn. autora) a obec byla uvedena i na seznamu členů. Argument zástupce Spolku Antonínek, proč by obec neměla být členem honebního společenstva, je, že pozemky byly vedeny na městském národním výboru. Oslovila jsem proto právní poradnu Svazu měst a obcí České republiky. A dostalo se mi odpovědi - „Není-li pochyb o tom, že přinejmenším k 3. 12. 2002 byla obec vlastníkem předmětných honebních pozemků, a dosud jím je, není důvod se domnívat, že by členství v honebním společenstvu pozbyla.“

Jaký je tedy statut obce ve sdružení Roháč a co to pro Blatnici znamená?
Obec je stále členem Honebního společenstva Roháč Blatnice pod Svatým Antonínkem. Pokud by totiž z jakéhokoliv důvodu bylo její členství zrušeno, musel by nadřízený orgán státní správy, což je v tomto případě odbor životního prostředí při Městském úřadě ve Veselí nad Moravou, provést přičlenění pozemků obce k honitbě podle paragrafu 30 zákona o myslivosti. A to tento orgán nikdy neprovedl. Písemné potvrzení o tom máme k dispozici. Na veřejné schůzi zastupitelstva obce, které se uskutečnilo 20. května, jsem zastupitelstvo seznámila s těmito fakty a veřejně požádala zastupitele Soviše, aby nám vystavil písemné potvrzení o členství v Honebním společenstvu Roháč. Tato žádost mu byla zaslána i doporučeně.

Spolek Antonínek použil jako adresu svého sídla adresu shodnou s obecním úřadem. Jak obec zareaguje?
Protože nikdo ze zakládajících členů Spolku Antonínek nepožádal zastupitelstvo obce ani starostu o to, jestli může adresu Obecního úřadu Blatnice pod Svatým Antonínkem použít jako místo sídla uváděné při registraci občanského sdružení, budeme trvat na zrušení tohoto údaje.

Je podle vás možné, aby Roháč získal znovu nájemní smlouvu na honitbu? Pokud ano, tak jakým způsobem?
Bohužel jsem novou nájemní smlouvu mezi Honebním společenstvem Roháč a Spolkem Antonínek neměla možnost vidět, tak nemůžu posoudit, zda je korektní. Je to otázka spíše na právníky. Každopádně bych si přála, aby celá kauza byla spravedlivě posouzena.

autor: JAROSLAV CHUDARA
TOPlist

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace