Spor s církví jde do finále. Pozemky asi zůstanou v majetku Kunovic!

Spor s církví jde do finále. Pozemky asi zůstanou v majetku Kunovic!
Foto: Ilustrační foto
Kunovice Zprávy 08 / 11 / 2017

Kunovice o třináct hektarů pozemků zřejmě nepřijdou! Žalobu kunovické římskokatolické farnosti související s církevními restitucemi totiž Okresní soud v Uherském Hradišti smetl ze stolu. Jablkem sváru je 37 pozemků, které město získalo po svém osamostatnění v roce 1990.
„Soud sice žalobu zamítl, ale rozhodnutí ještě nenabylo právní moci. Jelikož jde o složitý případ, účastníci ještě nemají v ruce jeho písemné odůvodnění, proto jej nemůžeme komentovat do médií. Až jej obdrží, poběží jim patnáctidenní lhůta k využití práva opravného prostředku,“ reagoval na dotaz DOBRÉHO DNE Michal Tománek, mluvčí uherskohradišťského okresního soudu.
Římskokatolická farnost Kunovice se každopádně žalobou proti městu, ale i České republice - Státnímu pozemkovému úřadu domáhala navrácení 37 pozemků o rozloze 13 hektarů, které jsou v majetku města. „Jde o pozemky rozeseté po celém katastru, spor se vesměs týká zemědělské půdy, výjimkou je parkoviště před koupalištěm,“ prozradila Ivana Majíčková, starostka Kunovic, kterou soudní verdikt nepřekvapil. „Je neoddiskutovatelné, že pozemky nepřešly ze státu na obec, ale získali jsme je 31. prosince 1990 na základě delimitace od města Uherské Hradiště poté, co se Kunovice staly po osamostatnění samostatným právním subjektem,“ prozradila, jak se město hájilo.
Zápis obecního majetku se datuje k dubnu 1994 a červenci 1996. „Dvě desetiletí vlastnictví pozemků nikdo nezpochybnil, takže jsme trvali na tom, že žalované pozemky jsou právem ve vlastnictví města,“ zdůraznila Majíčková. Farnost je však podle Arcibiskupství olomouckého přesvědčená, že dotčené pozemky byly převedeny na město v rozporu s ustanovením zákona, který veškeré nakládání s bývalým církevním majetkem zapovídal. „I proto jsme převod napadli a jeho zpochybněním chceme dosáhnout převedení pozemků zpět na stát, což by z nich činilo možný předmět majetkového narovnání,“ vysvětlil před časem Jiří Gračka, mluvčí Arcibiskupství olomouckého.
V Kunovicích však věřili, že se soudním tahanicím vyhnou. Arcibiskupství olomoucké ostatně ještě před zahájením soudního řízení seznámili se všemi potřebnými a dostupným skutečnostmi. Ale zbytečně. „Copak právě na podobné případy nebyla určena finanční část církevních restitucí?“ ptá se starostka.

autor: PETR ČECH
TOPlist