Šrumec slouží dětem a mládeži

Šrumec slouží dětem a mládeži
Foto: Markéta Švehlíková  /  U slavnostního přestřižení pásky nechyběli starosta Uh. Brodu Ferdinand Kubáník, místostarosta Petr Vrána, ani ředitelka Sociálních služeb Uherský Brod Marie Vaškovicová.
Uherský Brod Zprávy 19 / 12 / 2018

Ve čtvrtek bylo slavnostně otevřeno Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) s názvem Šrumec v podkroví Panského domu v Uherském Brodě. Vystoupil Soubor písní a tanců JAKUB.
Rozsáhlé prostory v podkroví Panského domu, které zůstaly po odstěhování ZUŠ několik let nevyužity, jsou nyní kompletně přestavěny a uzpůsobeny provozu NZDM. Dvě hlavní místnosti budou nově sloužit jako klubovna v severním křídle a jako školicí místnost a centrum komunitních a preventivních aktivit v jižním křídle.
Šrumec je určen dětem a mládeži ve věku 11-20 let. Tyto děti a mladiství mohou využívat poskytovaných služeb a trávit svůj volný čas smysluplně a v důvěrném prostředí. Odborní pracovníci zařízení dokáží dětem pomoci a poradit v situacích, s nimiž se doposud nesetkaly
či si nejsou plně jisty jejich správným řešením. Společně se věnují připravovaným programům a kulturním, sportovním či volnočasovým aktivitám.
„Zaměstnanci nízkoprahového zařízení také ochotně napomáhají dětem s doučováním školní i mimoškolní látky či s kontaktem s různými institucemi. Součástí nízkoprahového zařízení je nově i centrum preventivních aktivit,“ prozradila Marie
Vaškovicová, ředitelka Sociálních služeb Uherský Brod a dodala:  „Vzhledem k situování nových prostor je nízkoprahové zařízení lépe dostupné jak pro cílovou skupinu služby, tak pro spolupracující organizace. Nové, větší, prostory umožnily navýšit kapacitu uživatelů, a tím se služba může věnovat více dětem najednou.“
Realizace projektu Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež na Panském domě v Uherském Brodě s celkovými náklady 23 mil. Kč je spolufinancována Evropskou unií z prostředků Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 85 % ze způsobilých výdajů, 5 % přispěje státní rozpočet.

banner
TOPlist