Starosta si stěžuje na policii

Starosta si stěžuje na policii
Podolí Zprávy 24 / 07 / 2008

Zadržovali strážci zákona prvního muže Podolí protizákonně?

Starosta Podolí je rozčarován z “profesionality“ uherskohradišťských policistů, kteří podle něj patrně neznají trestní zákoník a porušili jeho právo na svobodu! Na postup mužů zákona ihned podal oficiální stížnost a ještě sepisuje osobní dopis ministru vnitra Ivanu Langerovi. Orgány policie v Uh. Hradiště už stížnost vyšetřují, nicméně postup policistů nebyl podle všeho protizákonný.
Jaký incident starostovi Podolí zvedl adrenalin v krvi? Když chtěl na obvodním oddělení v Hradební ulici podat trestní oznámení na neznámého pachatele, který v obci šíří zápach (o kauze jsme informovali minulý týden - pozn. autora), nestačil se divit. „Policista mě hned nabádal, ať nepodávám oznámení o podezření ze spáchání trestného činu, ale jen přestupku. Že bych si prý musel nechat udělat chemický rozbor půdy, abych dokázal hnojení nadměrným množstvím kejdy. A navíc tvrdil, že žádný trestný čin ohrožení a poškození životního prostředí neexistuje,“ podivuje se Miroslav Křižka, starosta Podolí. Policistu však vyvedl z omylu, v trestním zákoníku totiž dotyčný paragraf našel... To byl ale terpve začátek.
„Jelikož jsem se už kvůli „odborným znalostem“ policisty zdržel více než jsem počítal a měl jsem další jednání, chtěl jsem na služebně nechat oznámení v písemné formě, které jsem přinesl, a odejít. Jenže ani na opakované výzvy policista nereagoval a dvě hodiny mě protizákonně zadržoval. Měl jsem pocit nátlaku, ale byl jsem zcela bezmocný, nezbylo mi, než se policistům přizpůsobit“ zlobí se Křižka, který by přinucen sepsat protokol, do kterého však neuvedl o nic víc než v písemném oznámení. Ba naopak, mnohé zásadní věci v něm dokonce chyběly... „Popravdě mám pochybnosti o objektivním vyšetření celého případu a profesionalitě a poctivém přístupu ze strany policistů, s nimiž jsem přišel na služebně do styku,“ nešetří kritikou starosta. O zkušenosti s prací policie v Uherském Hradišti se hodlá v osobním dopise podělit s ministrem vnitra Ivanem Langerem. „Když takhle jednají s úřední osobou, se starotou obce, který hájí zájmy stovek lidí, nechci vidět, jak jednají s obyčejnými lidmi,“ nedělá si iluze Křižka.
Policie se už jeho stížnosti zabývá. Zadržení starosty proti jeho vůli nevyloučila, nicméně policisté podle tiskové mluvčí neměli jinou volbu. „Jelikož se z písemného oznámení dověděli, že byl porušen zákon, ať už trestní nebo přestupkový, měli právo vyzvat starostu, aby k věci podal vysvětlení do protokolu, který obsahuje i další náležitosti stanovené zákonem, zejména pak poučení o právech a povinnostech oznamovatale. Po dobu sepsání protokolu pak může být omezen na svobodě,“ připouští Jaroslav Krejčíř z uherskohradišťské policie.
Jestli policisté skutečně postupovali v souladu se zákonem, ukáže až samotné vyšetření. Zítra to ale nebude, na vyřízení stížnosti si totiž policie vzala šedesát dnů, což je podle zákona o správním řízení maximální možná lhůta. „Je nutné si uvědomit, že nejde o jedinou stížnost, kterou šetříme. A navíc je zkoumáme podle datumu přijetí, nemůžeme starostu upřednostňovat,“ vysvětlil Krejčíř. „Posuzovat jeho stížnost však zatím nelze, protože šetření je teprve v počátcích.“

autor: PETR ČECH
TOPlist