Starostka Nivnice Kaislerová rezignovala!

Starostka Nivnice Kaislerová rezignovala!
Foto: pas  /  Vladimíra Kaislerová
Nivnice Zprávy 29 / 06 / 2015

Vladimíra Kaislerová už nebude starostkou Nivnice. Na svoji funkci rezignovala přesně před týdnem na zasedání zastupitelstva. Společně s ní končí k poslednímu červnu také místostarosta Petr Bartek a radní Josef Talaš a Petr Kachník. Minulé pondělí se vzdala funkce i Marie Kozáková, avšak zastupitelé ji na stejném jednání zvolili členkou nové rady. Od středy 1. července přebírá funkci starosty Miroslav Vykydal, vítěz loňských komunálních voleb. Staronovou místostarostkou je Marie Kománková, která v minulém volebním období působila po boku Vladimíry Kaislerové. Do obecní rady zasednou někdejší místostarosta Josef Zámečník a Iva Matušáková.
Za odchodem Vladimíry Kaislerové má stát zákulisní politický boj a události, které spustil pořad ČT 1 Reportéři. Ten se zabýval podpisem dlouhodobé smlouvy mezi obcí a společností Energie pod kontrolou (EPK) na revitalizaci veřejného osvětlení. Obec, aniž by vypsala výběrové řízení, uzavřela s EPK smlouvu za 4,1 milionu. V příštích patnácti letech tak bude světla v obci spravovat EPK.
„Obec ani starostka nevypsáním výběrového řízení nepochybily,“ prohlásila Vladimíra Kaislerová.

V čem konkrétně považujete situaci, která vznikla po odvysílání televizní reportáže ČT1 Reportéři, za zpolitizovanou?
V naší obci byla rozpoutána kampaň proti uzavřeným smlouvám o nájmu a revitalizaci veřejného osvětlení. Stojí za ní dnes už bývalý místostarosta Petr Bartek z KDU-ČSL a někteří zastupitelé a stoupenci z řad místní organizace ČSSD. Považuji tuto kauzu za čistě politickou. Osobně viním právě tyto dvě výše jmenované strany z toho, že politický boj po podzimních komunálních volbách dosud neskončil.

Podle aktuálního obchodního rejstříku jste členkou dozorčí rady společnosti Energie pod kontrolou, se kterou obec Nivnice uzavřela dlouhodobou smlouvu. Nepovažujete tento fakt za střet zájmů?
Právní analýza smlouvy uvádí, cituji: Je nutné konstatovat, že žádný právní předpis nestanoví, že by byl výkon neplacené funkce v orgánech obecně prospěšné společnosti nebo jiné korporace či spolku neslučitelný s výkonem funkce starosty obce, radního nebo zastupitele.

Proč obec Nivnice nepobídla v rámci chystané revitalizace veřejného osvětlení také jiné firmy a neporovnala si jejich nabídky s tou, kterou předložila Energie pod kontrolou?
Samozřejmě že jsme srovnávali i jiné, komerční firmy, a obecně prospěšná společnost EPK nám vyšla nejlíp. Nebylo to ale výběrové řízení podle zákona o veřejných zakázkách.

Uvádíte, že podle obdržené nezávislé právní analýzy k žádnému pochybení obce ani starostky nedošlo. Kdo analýzu vypracoval a jaký je její konkrétní závěr?
Nezávislá právní analýza pražské Advokátní kanceláře Benešová, Beránek, Blaha, kterou jsem předložila zastupitelům a následně veřejnosti na webu obce Nivnice, hovoří jasně: obec ani starostka nevypsáním výběrového řízení nepochybily! Pro místní rádobypolitiky bude výsledek posudku velkým zklamáním, nicméně posudek hovoří jasně a dává za pravdu právnímu posouzení problematiky ze strany o. p. s., které jsme měli v době schvalování smluv k dispozici. A aby nemohl být kýmkoliv zpochybněn výběr advokátní kanceláře, k jejímu výběru uvádím: vybírali jsme společně s místostarostou, oslovili celkem tři renomované, specializované na zákon o veřejných zakázkách a elektroenergetiku, analýza pak byla zadaná nejlevnější z nich.

autor: JAROSLAV CHUDARA
TOPlist