Starý Hrozenkov hledá vodu, Komňa utahuje kohoutky

Starý Hrozenkov hledá vodu, Komňa utahuje kohoutky
Foto: Ilustrační foto
Komňa, Starý Hrozenkov Zprávy 12 / 09 / 2017

Když ne v obci rozprostřené ve členitém terénu s mnoha výškovými rozdíly, tak potom kde už by měli mít problémy s dodávkami vody? I když poloha Starého Hrozenkova patří právě do takové mapy, na nedostatek vody si tady nestěžují. Alespoň prozatím. „Potíže se objevily naposled zhruba před sedmi lety. Tehdy se nám narychlo podařilo posílit prameniště o jeden stoprocentní zdroj. Od té chvíle problémy nepociťujeme,“ říká Milan Vaculík, starosta pohraniční obce.
Přesto jsou ve Starém Hrozenkově místa s nedostatkem vody. Jedná se o výše položené ulice, kde sice mají takzvané skupinové přípojky, ale kde už voda ze studní nedokáže pokrýt potřeby desítek domácností. Napojení domů na veřejný řad je tak otázkou času.
Jak dlouho ještě? „Obecní vodovod chceme zokruhovat a přivést do výše položených míst co možná nejdříve. Projekt jsme si pořídili už dřív, nyní ho stačí jen oprášit, vydat územní rozhodnutí, získat stavební povolení, vypsat výběrové řízení na zhotovitele a pak vše „našít“ na vhodnou dotaci,“ odpovídá starosta Milan Vaculík.
Starý Hrozenkov dnes využívá k zajištění vody dvě prameniště. V jednom je sedm a ve druhém pět vsakových studní. „Na posílení se však chystáme hledat ještě jeden alternativní zdroj,“ prozradil starosta Vaculík. A dodává, že se „nemusí chodit daleko“. „Máme už zjištěné, že vydatné zdroje existují směrem na Vápenice, zpod Mikulčina vrchu. Pokud by nám v budoucnu ani toto prameniště nestačilo, mohli bychom využít regionálního rozhraní se Slovenskem. Spadáme sice pod Povodí Moravy, ale veškerá voda odsud nestéká k Moravě, ale putuje do Váhu. Je to „dar“ z rozdělení Československa,“ poznamenal starosta. Zde se však zatím jedná pouze o nekonkrétní vizi.
Naproti tomu s nedostatkem vody se pravidelně potýká nedaleká Komňa. Výzvy k omezení odběru tady už tradičně patří k létu. Poslední obecní žádost o šetření vodou tady platla na závěr srpna. „Z důvodu extrémního sucha došlo k výraznému poklesu vody v obecním vodojemu. Obyvatele proto žádáme o maximální šetření s vodou během víkendových dnů. Přítok z pramenišť totiž nestačí pokrýt odběr,“ oznámila 25. srpna starostka Jana Křižková na obecním webu s tím, že jednorázové doplnění vodojemu je zajištěno.

autor: JAROSLAV CHUDARA
TOPlist