Stát chce nový zdroj vody. Zaplavení čeká domy i lesy?

Stát chce nový zdroj vody. Zaplavení čeká domy i lesy?
Foto: ilustr. web  /  Kolelač možná nebude jedinou nádrží na Bojkovicku
Záhorovice Zprávy 17 / 12 / 2015

Není to otázka týdnů ani měsíců, jde o plán na stavbu, která se týká života dnešních novorozenců. V horizontu příštích padesáti let by mělo část Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty, konkrétně nad Nezdenicemi, Záhorovicemi a Bojkovicemi, zabrat významné vodní dílo. Vyplývá to z materiálu Meziresortní komise Voda-sucho zřízené ministry zemědělství a životního prostředí, který komplexně řeší problematiku sucha a nedostatku vody na území republiky a jenž má redakce DOBRÉHO DNE k dispozici.
Generel území chráněných pro akumulaci povrchových vod vznikl už v roce 2011 a původně obsahoval výčet celkem 65 navržených lokalit. Seznam se nyní rozšířil o dalších 27 míst a jedno z nich se týká Bojkovska. Lokalita s pracovním názvem Záhorovice není nijak malá, plocha zahrnuje přes 207 hektarů. „Nejedná se však o plán na novou zásobárnu pitné vody, ale o rezervoár pro užitkovou vodu. Z toho vyplývá jistá možnost využití také pro rekreační a jiné účely. Třeba pro rybaření nebo vyjížďky na loďkách,“ komentuje státní záměr Petr Viceník, starosta Bojkovic.
Vodohospodářský význam lokality Záhorovice je jasný. Při potenciálním objemu až 23,4 milionu metrů krychlových vody jde o vodní zdroj s několika možnými účely. Podle generelu může jít jak o lokální protipovodňovou ochranu, tak o zdroj pro případné budoucí potřeby závlah zemědělských pozemků a nadlepšování průtoků. A to vše v celém povodí Olšavy.
Pro představu o rozměrech díla - zemědělský půdní fond dnes využívá plochu 185,5 hektaru, lesy tvoří 21,9 hektaru. Do lokality by se tak vešlo přes 200 fotbalových hřišť nebo 46 Václavských náměstí v Praze. Celá plocha přitom zasahuje do všech zón, tedy I až IV, Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty. „Do první zóny hlavně páteřními vodními toky Kladénkou a Rudickým potokem,“ uvádí dokument, podle kterého se možná budoucí stavba dotkne i šesti nemovitostí. Přesněji čtyř budov určených dnes k bydlení a dvou, jež slouží jako objekty občanské vybavenosti. Všechny by nejspíš čekala demolice.
Pokud stavba nového vodního díla dostane zelenou, v regionu Bojkovska vznikne už druhá významná nádrž. Tou první je suchou nohou i po vodě nepřístupný Kolelač, odkud se stále odebírá pitná voda. Pro Bojkovice a blízké obce však dnes už nejde o jediný zdroj, oblast začíná být postupně závislá na vodě přicházející až z novoveských jezer. „Hlavním důvodem zhoršené kvality vody v Kolelači je změna klimatických podmínek v posledních desetiletích, kdy při nedostatku dešťových srážek jsou průtoky nádrží minimální a kvalita vody zejména v letních měsících rychle klesá,“ vysvětlila už dřív Gabriela Tomíčková, mluvčí Povodí Moravy. Navzdory tomu Kolelač splňuje potřebné normy v základních chemických ukazatelích a z biologického hlediska patří stále mezi mezotrofní nádrže.

autor: JAROSLAV CHUDARA
TOPlist