Stavaře na Soví a Prostřední hoře přibrzdí regulační plán

Stavaře na Soví a Prostřední hoře přibrzdí regulační plán
Uherské Hradiště Zprávy 08 / 11 / 2013

Uherské Hradiště určí pravidla stavebního rozmachu v lokalitě Soví hora a Prostřední hora v Mařaticích. Regulaci výstavby rekreačních objektů i rodinných domů zajistí regulační plán, který je součástí územního plánu města, čímž pomine nebezpečí živelné zástavby.
„Lokality mají velký přírodní, historický a rekreační potenciál. Významná je i přímá návaznost na ulici Vinohradskou jako místní vinařský fenomén,“ vysvětlil Zdeněk Procházka, místostarosta Uh. Hradiště.
Pořízení regulačních plánů je krokem k naplnění vize Strategického plánu rozvoje města do roku 2020. „Regulační plán určí cílový charakter zástavby - hustotu, objemové parametry objektů a jejich využití, vymezí veřejná prostranství i koncepci dopravní a technické infrastruktury,“ doplnil Procházka. Jakmile regulační plány posvětí zastupitelstvo, stanou se podkladem pro rozhodování stavebního úřadu.

TOPlist