Stavba domů odkryla unikátní germánské osídlení z dob Římanů

Stavba domů odkryla unikátní germánské osídlení z dob Římanů
Foto: Petra Bubeníková  /  Jeden z objevených pokladů archeology zavedl do 5. tisíciletí před naším letopčtem.
Polešovice Zprávy 27 / 12 / 2022

Archeologové zažili nečekané „žně“, stavba rodinných domů v Polešovicích totiž přinesla nálezy z dob Římanů. Tajemství daleké historie archeologové Slováckého muzea v Uherském Hradišti odkrývali v polní trati Díly, kde probíhá druhá etapa výstavby obytné zóny. Jeden z pokladů je dokonce zavedl do 5. tisíciletí před naším letopočtem.

Jelikož už terénní práce prováděné při zahájení stavby silnice v Dílech skončily zachycením archeologických situací, další objevy na sebe nenechaly dlouho čekat. Archeologové tak na návrší nad Polešovicemi dočasně rozbili stan a postupně odkryli několik objektů datovaných do mladší až pozdní doby římské. „To se tady usadilo germánské obyvatelstvo. Jeho pobyt je doložen od druhé poloviny třetího až do čtvrtého století našeho letopočtu,“ prozradila Dana Menoušková, archeoložka Slováckého muzea.

Po praprapra… předcích se dochovaly zahloubené objekty s popelovitou výplní, jeden i s pozůstatkem pece, jejíž výplň obsahovala kromě destrukce původní hliněné kopule také střepy rozbitých keramických nádob, omazy dřevohliněných staveb, skelnou a železitou strusku, zvířecí kosti, nástroj vyrobený z odřezaného jeleního parohu, určený nejspíše ke kopání, nebo provrtané kamenné závaží rybářské sítě. „Na jedné ze stavebních parcel jsme zachytili zahloubený objekt z mnohem staršího období. Z vyzvednutých střepů keramických nádob jej řadíme k lengyelské kultuře, jejíž příslušníci na našem území pobývali ve druhé polovině 5. tisíciletí před naším letopočtem, tedy před více než šesti tisíci lety,“ zdůraznila Menoušková s tím, že lidé z přelomu neolitu a eneolitu zdobili svou keramiku typickými půlkulovitými pupky. A právě taková výzdoba byla patrná na jednom z objevených střepů.

„Lokalita Díly byla doposud z hlediska archeologických nálezů známá pouze pohřebištěm kultury popelnicových polí z mladší až pozdní doby bronzové (1 300 až 750 let před naším letopočtem - pozn. autora), germánské osídlení jsme tady zaznamenali poprvé,“ podtrhl unikátnost objevů Zdeněk Kuchař, další z archeologů Slováckého muzea.

Jelikož výstavba rodinných domů v lokalitě stále pokračuje, archeologové očekávají další zajímavé nálezy.

Tagy článku

TOPlist