Stavba „opevnění“ Kunovic a nového mostu zkomplikuje dopravu

Stavba „opevnění“ Kunovic a nového mostu zkomplikuje dopravu
Foto: sal  /  Povodeň udeřila v Kunovicích naposled v roce 2010.
Kunovice Zprávy 26 / 08 / 2019

Protipovodňová opatření u Olšavy přijdou na 320 milionů

Bezmála dva a půl roku potrvá stavba protipovodňových opatření, která se právě rozbíhá v Kunovicích. Povodí Moravy předalo minulý týden staveniště prováděcím firmám. Ty jsou na místě už několik týdnů kvůli přípravě prací. U Olšavy dojde k navýšení současných zdí v úseku dlouhém zhruba pět kilometrů. Nová protipovodňová opatření vzniknou na celkem 3,6 kilometrech, přičemž mimo zastavěnou část města budou rozlivům bránit hráze v délce 1,3 kilometru.
Kunovice získají podle generálního ředitele Povodí Moravy Václava Garguláka jistou ochranu před průtokem dvacetileté vody. Pokud jde o bezpečnostní rezervu, ta je nastavena až na padesátiletou povodeň.
„Tento komplexní systém ochrání 1 400 obyvatel Kunovic na území pokrývajícím více než 190 hektarů. Od povodní v roce 1997 zažili občané Kunovic už šest povodní, které ohrožovaly životy a ničily majetek. V chráněném území se nachází celkem 400 stavebních objektů. Odhadovaná hodnota majetku, který budou nová opatření chránit, je téměř 400 milionů korun,“ vypočítal Václav Gargulák.
„Výstavba tak rozsáhlého protipovodňového systému, který přijde na 320 milionů korun, se neobejde bez dílčích dopravních omezení. Součástí projektu je mimo jiné i stavba nového mostu přes Olšavu náhradou za stávající nevyhovující most. Plánovaná omezení se nebudou týkat hlavních dopravních tepen, ale především ulic podél řeky,“ upozornil Petr Chmelař, mluvčí Povodí Moravy
Zahajovací práce na levém břehu Olšavy se dotknou lokality mezi koupalištěm a ulicí Olšavní, kde dělníci připraví dočasné příjezdové komunikace. V ulici Potočná pak dojde k navýšení už dříve vybudovaných zdí. „Výstavba protipovodňové ochrany bude probíhat i na pravém břehu, kde dojde k navýšení stávajících zdí v ulici Na Řádku,“ upřesnil mluvčí Chmelař.

autor: JAROSLAV CHUDARA
TOPlist