Stavět chce 52 firem!

Stavět chce 52 firem!
Foto: fab  /  ČOV ve Vlčnově - Na otvírání se přišlo podívat půl dědiny.
Bánov Zprávy 24 / 08 / 2011

Mezi obce, které do pár let musí spustit vlastní čističku odpadních vod, se řadí i Bánov. Nedávné rozhodnutí zastupitelů tento projekt zase přiblížilo k cíli. Zastupitelé totiž odsouhlasili výkup úplně posledního potřebného pozemku.
„Pokud chceme mít reálnou naději na získání dotace z ministerstva zemědělství, je třeba do konce září zajistit stavební povolení. K tomu bylo nutné vykoupit poslední potřebný pozemek,“ vysvětlil důvody závodu s časem Zbyněk Král, starosta Bánova. Přesto se však obec jistému zdržení asi neubrání. V Bánově se totiž do výběrového řízení na stavbu čističky přihlásilo 52 firem.
„Pro nastudování podmínek je to obrovské číslo. Výběrové řízení budeme muset udělat nejspíš dvoukolově. Navíc to stávající jsme zrušili a vypíšeme nové s přísnějšími podmínkami,“ uvedl starosta. Mezi firmami byla totiž i řada takzvaných překupnických. Taková firma by zakázku vysoutěžila, ale sama by ji nedělala. Pouze by inkasovala provizi.
„Zavedli jsme proto do podmínek, aby měla firma alespoň šedesát svých kmenových zaměstnanců. Dále chceme, aby se dodavatel zavázal, že alespoň 70 procent prací provede sám,“ doplnil Král. Rozpočet na bánovskou čističku je 75 milionů korun. Naposledy bylo takové zařízení otevřeno minulý rok ve Vlčnově. Na velkou slávu se chystá i Korytná, která se stavbou začala loni.
„V těchto dnech probíhají instalace vnitřních technologií,“ přiblížil Vladimír Janča, starosta Korytné. V obci se mohli také rozhodnout pro připojení na přivaděč, který by vodu vedl přes Nivnici do brodského zařízení, jež má stále volnou kapacitu. „Všechna voda by pak šla přivaděčem pryč a náš potok by vyschl,“ vyjmenoval Janča jeden z důvodů, proč se rozhodli pro novou výstavbu. Řešení přivaděče na čističku v Brodě zřejmě využijí obce podél řeky Olšavy.
Toto řešení se nabízí Šumicím, Nezdenicím či Záhorovicím. Je však závislé na financování. Rozpočet je totiž téměř shodný. Jestliže čistička ve Vlčnově spolkla kolem padesáti milionů korun, v Nezdenicích počítají na projekt přivaděče s podobnou sumou.

TOPlist