Štěpnice se změní, záleží i na lidech

Štěpnice se změní, záleží i na lidech
Foto: ilustr. web
Uherské Hradiště Zprávy 11 / 05 / 2016

Štěpnice je nejvíce… To je název projektu, který vdechne novou zdravou tvář největšímu sídlišti v Uherském Hradišti. Její podobu mají šanci ovlivnit i samotní obyvatelé, respondenti ankety, která skončila včera. Výsledky totiž poslouží jako podklad pro zpracování urbanistické studie.
Štěpnice jsou svou polohou a charakterem jedinečné, poloha blízká centru města i přírodě a množství vzrostlé zeleně patří mezi jeho hlavní devízy. „Sídliště se ale bohužel už mnoho let nachází v provizorním stavu. Parkování, provozní a kompoziční řešení, trasování chodníků, vybavení a mobiliář, to jsou jen některé z problémů, které vybízejí k zásahům pro zlepšení jeho podoby i fungování,“ vystihl situaci Jan Pášma, tiskový mluvčí uherskohradišťské radnice.
Cílem projektu, jehož investorem je město, je vznik vize budoucího rozvoje sídliště, kde žije zhruba sedm tisíc obyvatel. Prvním krokem je analýza prostoru, provozu a názorů lidí, která se stane podkladem pro tzv. „problémovou mapu“ s vyznačením hlavních problémů, bariér a limitů, včetně návrhu jejich řešení. „Aktuálně běží anketa mezi obyvateli, jejímž cílem je zjistit jejich názory na současnou podobu, ale i rozvoj sídliště pomocí jednoduchých otázek. Výsledky poslouží jako jeden z podkladů pro zpracování urbanistické studie,“ zdůraznil Pášma. Šance vyplnit anketu na adrese goo.gl/forms/oC6bxpq100 je až do 10. května. O dva dny později je na programu setkání zástupců města a architektky Jitky Ressové s obyvateli v jídelně základní školy Za Alejí. „Určitě přijdu, na Štěpnicích je hodně co zlepšovat. Největším problémem je absolutní nedostatek parkovišť, která bych napasoval na některé naprosto zbytečné a nevyužívané zelené plochy. Ale ideální není ani třeba stav chodníků a postrádám i sportovní hřiště pro mládež,“ svěřil se Karel Karas. „Čím více lidí přijde, tím lépe. Získáme aspoň podrobnou představu o tom, jak obyvatelé sídliště vnímají, v čem spatřují jeho pozitiva i negativa, kde vidí bariéry a jaké jsou jejich požadavky na provozní řešení a vybavení,“ vyzývá obyvatele k hojné účasti Pášma.
Radnice během června představí pracovní studii a případné připomínky poslouží k doladění výsledné podoby architektonicko-urbanistické studie, kterou odprezentuje v září.

autor: PETR ČECH
TOPlist