Strážníci se vracejí na silnice

Strážníci se vracejí na silnice
Slovácko Zprávy 07 / 05 / 2009

Větší pozor na dodržování rychlosti si zřejmě opět brzy budou muset dávat řidiči projíždějící jednotlivými obcemi. Už jen dny totiž zbývají do okamžiku, kdy se se svými radary vrátí na silnice městští strážníci. Měřit ovšem budou moci jen ve vymezených úsecích a těch bude méně, než si některé obce přály.
Pouze v úseku, který nejprve schválí dopravní policisté a který bude řádně označen varovnou tabulí, budou moci strážníci měřit rychlost. Přibližně tak by se dal ve stručnosti reprodukovat výklad zákona o pozemních komunikacích, který kvůli chybějící značce a času potřebnému na posouzení obecních návrhů na měřené úseky vyhnal strážníky ze silnic. Nyní se vracejí. Se svou technikou ovšem budou moci kontrolovat méně míst.
„S návrhem dopravních policistů zásadně nesouhlasím, i když jsem jej podepsal. Navrhli jsme čtyři klíčové úseky, kde by bylo vhodné měřit rychlost projíždějících aut, a policisté vybrali jen tři. Ve směru na Veselí nad Moravou, na Moravský Písek a na Blatnici. Tam, kde je to ovšem nejpalčivější, tedy na ulici Hradišťská, jsme povolení nezískali,“ zlobí se starosta Uherského Ostrohu Vlastimil Vaněk, který poukazuje na vyjeté koleje na silnici první třídy, kvůli kterým před nedávnem prosadil ve zmíněném úseku dopravní značku omezující rychlost projíždějících aut na třicet kilometrů v hodině.
Vedoucí dopravní policie v Uherském Hradišti Josef Hnilička argumentuje tím, že podle zákona je měření rychlosti potřeba zabezpečit především tam, kde může dojít k ohrožení obyvatel. „Z toho důvodu jsme vyhověli městu ve všech návrzích krom jediného, a to na zmíněné ulici Hradišťské. Domnívám se, že strážníci budou mít dostatek prostoru k tomu, aby mohli poskytnout ochranu svým obyvatelům, a k zajištění pořádku,“ vysvětlil.
Stát odebral městským strážníkům pravomoc měřit rychlost aut v obcích poté, co z analýzy ministerstva dopravy vyplynulo, že strážníci až 44 % své pracovní doby věnují právě této činnosti na úkor jiných úkolů. Dospěl proto k názoru, že města své strážníky často zneužívají k tomu, aby jim pouze naplnili městskou kasu, a bezpečnost jde stranou. Poslanci proto rozhodli, že radary městských policistů by měly být umístěny výhradně na rizikových místech, tedy u škol, u frekventovaných přechodů, u nemocnic, v hustě zalidněných lokalitách apod. Aby nedošlo k porušení této zásady, přidala sněmovna do zákona vsuvku, která doplnila, že tato místa musejí být nejprve odsouhlasena dopravní policií.

TOPlist