Studenti během tří let získají v Uherském Hradišti souběžně hned dva tituly

Studenti během tří let získají v Uherském Hradišti souběžně hned dva tituly
Foto: sal  /  Zdeněk Koudelka a Jiří Durďák
Uherské Hradiště Zprávy 04 / 10 / 2017

Studenti ze Slovácka mohou jásat. Díky dnes podepsané dohodě mezi Obchodní akademií a Vyšší odbornou školou Uherské Hradiště (OA a VOŠ) a brněnskou Vysokou školou Karla Engliše (VŠKE) budou moci během tří let získat hned dva tituly. Díky nevídaně vysoké možnosti uznání kreditů za absolvované předměty může student během standardní délky studia absolvovat jak vyšší odbornou školu, tak bakalářský studijní program na vysoké škole. Takřka v jeden okamžik tak získá jak titul DiS. (diplomovaný specialista), tak titul Bc. (bakalář). Navíc drtivá část studia se bude odehrávat přímo v Uherském Hradišti.
„Současní i budoucí studenti naší vyšší odborné školy získávají vynikající příležitost, jak maximálně zefektivnit své pomaturitní studium. Během tří let mohou absolvovat jak naši velmi prakticky orientovanou vyšší odbornou školu, tak díky uznání většiny kreditů zároveň dosáhnout na bakalářský titul. Vítám proto dojednanou spolupráci s Vysokou školou Karla Engliše, neboť našim studentům, ale také absolventům přináší možnost pokračovat ve vysokoškolském studiu, zvýšit si svoji kvalifikaci a tedy i schopnost uspět na čím dál náročnějším trhu práce,“ uvedl Jiří Durďák, ředitel Obchodní akademie a Vyšší odborné školy Uherské Hradiště.
„Na naši vysokou školu se často obracejí absolventi vyšších odborných škol a žádají o uznání kreditů. Díky tomu jsme zjistili, že s uherskohradišťskou OA a VOŠ máme velmi vysoký průnik v obsahu studia a díky tomu můžeme studentům uznat rekordních 109 kreditů. K absolvování bakalářského studia jim tak vyjma bakalářské práce chybí pouze dosáhnout dalších asi 59 kreditů a obhájit bakalářskou práci. A to je ideální příležitost, jak studium na obou školách maximálně propojit a také formálně institucionalizovat, abychom studentům ušetřili zbytečné papírování,“ řekl Zdeněk Koudelka, rektor Vysoké školy Karla Engliše.
Obě školy proto na začátku října podepsaly v Uherském Hradišti smlouvu o spolupráci, která umožní de facto souběžné studium na obou školách. „V praxi to bude vypadat tak, že studenti ze Slovácka budou první dva roky standardně studovat naši veřejnou vyšší odbornou školu v Uherském Hradišti. Ve třetím ročníku se zároveň stanou studenty Vysoké školy Karla Engliše, kde výuka probíhá pouze v pátek a v sobotu a to také opět hlavně v sídle naší školy. Tím, že velká část kreditů se studentům započte i do bakalářského studia, budou muset zvládnout jen několik málo předmětů navíc, udělat předepsané zkoušky a napsat závěrečnou práci. Velkou výhodou přitom bude také fakt, že jak absolventská práce na VOŠ, tak bakalářská práce mohou být psány na stejné téma,“ upřesnil detaily ředitel Jiří Durďák.
„Naše vysoká škola je stejně jako OA a VOŠ Uherské Hradiště velmi prakticky orientovaná. Poskytujeme takové vzdělání, které studentů napomáhá k jejich skvělému profesnímu uplatnění s přihlédnutím k jejich dalším zájmům a rozvoji. Klademe důraz na odbornost, a také na vysokou pedagogickou erudici našich akademických pracovníků. Proto jsem přesvědčen o tom, že studenti ocení tuto spolupráci našich škol,“ dodal Zdeněk Koudelka.

TOPlist