Studenti získají specializaci na boj proti teroristickým útokům!

Studenti získají specializaci na boj proti teroristickým útokům!
Uherské Hradiště Zprávy 24 / 04 / 2009

Vysokoškolský areál v bývalých kasárnách se připravuje na nový přírůstek. V září totiž zvedne oponu první ryze uherskohradišťská fakulta Univerzity Tomáše Bati (UTB) ve Zlíně zaměřená na logistiku a krizové řízení. Její absolventi získají i specializaci na boj proti teroristickým útokům!
Fakulta vznikne dostavbou aktuálně už využívaného Regionálního vzdělávacího centra, nové prostory zaplní posluchárny, laboratoře a děkanát. „Posláním nové fakulty je rozvoj logistiky a krizového řízení po stránce manažerské i schopností řízení při živelních katastrofách nebo haváriích,“ říká Vladimír Mrkvička, proděkan Fakulty technologické UTB.
Vysokoškolákům se otevřou dvě možnosti studia, bakalářského nebo magisterského. Součástí fakulty budou i školení a celoživotní vzdělávání. Hlavním tahákem je však výchova studentů, kteří získají schopnosti vyhledat slabiny bezpečnostních systémů a předcházet tak vzniku krizových situací. „A následně je manažersky vyřeší,“ připojil Mrkvička. „V současné době hledáme zdroje pro financování výstavby speciálního výcvikového, trenažerového, vzdělávacího a výzkumného centra pro oblast integrovaného záchranného systému a předcházení a vyhledávání potenciálních zdrojů teroristických útoků,“ dodává proděkan.
Projekt počítá i s úpravou Studentského náměstí, které ozdobí park se spoustou zeleně a roztroušená parkoviště se přesunou do jednoho bloku. „Park však nebude sloužit k odpočinku jen studentům, ale všem obyvatelům města. Zároveň zklidní celý areál a vytvoří lepší studijní prostředí,“ je přesvědčený Mrkvička.
Fakulta vznikne transformací současného Institutu bezpečnostních technologií a sloučením s jinými studijními obory už od prvního září. Její kapacita bude 1 200 studentů. „Fakultu jednoznačně vítám, je jasným potvrzením správnosti našeho rozhodování při konverzi areálu bývalých kasáren a zároveň výsledkem dlouhodobé vynikající spolupráce mezi městem a zlínskou univerzitou,“ říká spokojeně Libor Karásek, starosta Uh. Hradiště.
Stavební rozvoj v bývalých kasárnách si vyžádá i komplexní úpravu Sokolovské ulice až po hlavní křižovatku. „Součástí projektu je i kruhový objezd (viz vizualizace - pozn. autora) napojující nově vzniklou ulici Verbířská,“ poznamenala Dana Zapletalová z odboru dopravy uherskohradišťské radnice.

TOPlist