„Studie je tendenční, tlačí káru spalovně odpadu!“ Rozhodne místní referendum?

„Studie je tendenční, tlačí káru spalovně odpadu!“ Rozhodne místní referendum?
Foto: Čisté Hradiště  /  Zastupitelé města si prohlédli spalovnu odpadu v Liberci, jejich záměř postavit ji i v Uherském Hradišti Čisté Hradiště odmítá.
Uherské Hradiště Zprávy 19 / 07 / 2021

Žádné velké překvapení, společnost CTZ i město Uherské Hradiště se snaží prosadit a realizovat projekt, který ve Vsetíně skončil fiaskem. Tak reagoval na studii VUT k možným variantám modernizace teplárny v Mařaticích a postoj jejich vlastníků petiční výbor Čisté Hradiště, který loni posbíral 2 727 podpisů pod petici za nahrazení stávajícího uhlí plynem. „Asi se domnívají, že Hradišťákům na jejich prostředí a zdraví nezáleží. Jediným rozdílem proti Vsetínu je navýšení kapacity spalovny o čtvrtinu a úvahy o spalování čistírenských kalů, které samy nehoří,“ kroutí hlavou Jakub Grós, zástupce Čistého Hradiště, v rozhovoru pro DOBRÝ DEN S KURÝREM.

Na studii jste nenechali nit suchou. Co považujete za největší problém?

Je toho víc, ale v kostce nám nejvíc vadí absolutně nedostatečné zaměření na omezení zátěže zdraví lidí a okolí, nevyjmenování všech rizik a tendenční hrátky s ekonomikou. Velkým zklamáním je, že původní úzce zaměřené zadání město nedoplnilo o možnosti, na které jsme upozorňovali u loni v podkladech pro petici. Třeba vůbec neřeší existenci lepšího umístění teplárny ani nějakou variantu decentralizace zdrojů tepla.

Jelikož studie nezahrnuje další možnosti, vnímáte ji jako tendenční?

Ano, to v každém případě. Vše je podřízeno tomu, „aby to vyšlo“ a spalovna odpadu se ukázala jako nejvýhodnější řešení. Její autoři ostatně přiznali, že třeba snížení ztrát tepla decentralizací zdrojů v zadání vůbec nebylo, protože do takového konceptu spalovna prostě nezapadá… Vydělávat se má především na nemalém poplatku za spalování odpadu, takže je zapotřebí jej spalovat co nejvíce. I proto se počítá s trojnásobným objemem, než vyprodukuje město Uherské Hradiště. Svážet se má z desítek okolních obcí. Navýšená kapacita způsobí, že v létě se až dvacet procent tepla vypustí bez užitku.

Od začátku je tedy podle vás cílem spalovna odpadů?

Všechno tomu nasvědčuje. I ve zpravodaji města zvolili rétoriku navozující zdání „diskuze“, ale jde spíš o propagaci záměru spalování odpadů a kalů. Tendenční články navíc ukazují, že vše pro podporu spalovny dělá i starosta, který se snaží poněkud neférově informovat veřejnost, což je proti jeho slibům o otevřené diskuzi a důrazu na životní prostředí.

Máte konkrétní indicie?

A hned několik. Vedení města třeba odmítlo zadat doplňující studii zaměřenou na vyhodnocení rizik a dopadů spalovny na prostředí a zdraví obyvatel. Odmítli i doplnění ekonomiky spalovny v případě, že spadne pod zákon o integrované prevenci a omezování znečištění, nebo dopracování analýzy dopadů případného snižování odběrů tepla z CTZ. Rozhodují se tedy bez potřebných informací. Jak může město vést diskuzi, když je slepé a postrádá důležité podklady? To přece nedává smysl.

Město ale tvrdí, že kritéria integrované prevence a kontroly (tzv. IPPC) splní…

CTZ jasně deklaruje, že se k IPPC nepřihlásí, ale že spalovna limity splní. To jsou však jen marketingové řeči a taktika „slibem nezarmoutíš“. V Uherském Hradišti by tak vyrostla první spalovna komunálního odpadu v ČR bez integrovaného povolení, tedy bez možnosti stanovení nejpřísnějších podmínek výstavby, provozu, kontroly a řízení rizik. Odmítáme hrát roli pokusného králíka v takovém experimentu!

S integrovaným povolením tedy spalovně požehnáte?

To by byl náš největší možný ústupek. Výsledek se však pořád nevyrovná variantě čisté plynofikace, která přinese nesrovnatelně nižší emise a rizika než spalovna, která vždy vypustí do ovzduší mnohem nebezpečnější škodliviny a zvýší znečištění ovzduší ve městě.

Hlavně tedy dostává na frak ekologie…?

Nejen to, ale i základní bezpečnost obyvatel. Existuje neodstranitelné riziko vzniku požáru ve vstupním bunkru spalovny a při poruchách nebo haváriích se počítá s vypouštěním nečištěných kouřových plynů volně do atmosféry i po dobu několika hodin. V obou případech se nekontrolovatelně překročí emisní limity, takže Mařatice, Jarošov, blízká sportoviště, školy, skauti, rybáři a podle směru větru i další části budou vystavené působení těžkých kovů, vysoce škodlivých organických látek typu dioxinů, PCB a dalších vysoce toxických a karcinogenních látek.

Patříte i mezi kritiky prezentované ekonomické stránky. Proč?

Studie je v tomto ohledu značně netransparentní, některé náklady jsou opomenuty a investice se jeví jako podhodnocené. I když CTZ hovoří o nejnižších možných cenách tepla a přiměřených poplatcích za pálení odpadů, ve skutečnosti budou nejvyšší, jaké odběratelé snesou v podmínkách lokálního monopolu.

Snaha opozice vyhlásit referendum o novém palivu pro teplárnu ztroskotala, město odmítlo vložit rozhodnutí do rukou občanů. Co bude dál?

Škoda, k referendu chyběly dva hlasy. Výstavbu spalovny odpadů v CTZ  považujeme za chybu a krok špatným směrem, takže se nevzdáme a budeme bojovat. Když do poloviny srpna nenastane nějaký pozitivní posun, nevyjasní se sporné body studie a město bude dále podporovat spalovnu bez akceptace IPPC, vzhledem k nedostatku času spustíme agresivní osvětovou kampaň s případným vyústěním v podobě místního referenda na základě vůle občanů.

Tagy článku

TOPlist