Sucho je na postupu. Zlínský kraj utahuje kohoutky

Sucho je na postupu. Zlínský kraj utahuje kohoutky
Foto: Ilustrační foto
Slovácko Zprávy 06 / 07 / 2017

Dlouhá zima + spousta sněhu = doplnění spodních vod. Ano, či ne? Navzdory posledním měsícům, které nebyly chudé na déšť, se situace s nedostatkem vody v regionu nijak zásadně nemění. Hydrogeologové dál varují před suchem.
Zlínský kraj se dlouhodobě řadí mezi oblasti ohrožené hydrologickým suchem, přičemž jihovýchod Slovácka je na mapě, kterou zpracoval Odbor státní správy ve vodním hospodářství a správy povodí ministerstva zemědělství, označen jako místo, kde lze napočítat lokality s vysoce nadprůměrným, mimořádně nadprůměrným a také s extrémním stupněm ohrožení. Shrnuto, v ohrožení je celý region Bílých Karpat. Mezi obce, které se s nedostatkem vody potýkají pravidelně už dnes, patří Komňa a Březová. A podle všeho budou další místa brzy přibývat.

Když voda chybí stromům
Nedostatek vody se odráží také na stavu lesů. Tady přichází na pomoc i zlínské hejtmanství, které chce jen letos rozdělit až deset milionů korun těm vlastníkům lesů, jejichž porosty začaly trpět suchem. Je to vůbec poprvé v historii regionu, kdy se kraj rozhodl vyhlásit program na podporu zmírnění následků sucha v místních lesích.
„Program se bude realizovat ve třech dotačních titulech. První je zaměřen na podporu nákupu prostředků na hubení a monitoring lýkožrouta, druhý na usměrňování odtoku a vsakování vody na lesních cestách a třetí na výsadbu vhodných dřevin a zřizování oplocenek a oplůtků,“ přibližuje Jan Vandík z tiskového odboru Zlínského kraje. „V rámci prvního dotačního titulu může finanční podpora kraje činit až 100 procent. Důvodem je nepříznivá, v severozápadní části kraje až kritická situace v napadení lesních porostů kůrovcem.“

Hladiny pod průměrem
Hladiny všech řek v Povodí Moravy byly už loni v červnu hluboko pod průměrem a podle dlouhodobých předpovědí to nemá být lepší ani letos. Na Slovácku je už pravidelně nejhorší situace na Olšavě v Uherském Brodě, kde loňský průtok kolísal u 25 procent obvyklého letního normálu. Ještě horší „tradice“ je založena na Veličce ve Strážnici, kde rok co rok ubývá vody také Moravě.
Naštěstí se zatím vždy podařilo naplnit zásobní prostory. „Minimální průtoky v tocích totiž stále pomáhají zajistit přehrady, díky kterým nedochází k omezování schválených odběrů. I přes nepříznivou hydrologickou situaci se nám podařilo naplnit vodní nádrže a díky tomu si můžeme dovolit nadlepšovat průtoky v tocích pod vodními díly,“ popisoval loňskou situaci Jan Hodovský, generální ředitel Povodí Moravy.

Intersucho
Aktuální intenzita sucha, nasycení půdy nebo dopady na vegetaci, to vše sleduje speciální program Intersucho (www.intersucho.cz). Podle analýz, které jsou volně přístupné, se dnes už běžně řídí i zemědělci. Zjednodušeně řečeno, „sázet mohou podle internetu“.
„Riziko období výskytu sucha ve střední Evropě je v posledních letech s velkou pravděpodobností nejvyšší za posledních 130 let. Pro naši republiku, která je odkázána na rovnoměrné rozložení srážek během roku, jde podle výsledku nejen našich výzkumů o zcela zásadní věc. Proto jsme se rozhodli uchopit problematiku sucha komplexně a nezabýváme se tak jen aktuálními projevy sucha v dané sezóně,“ uvádí tvůrci portálu. „Ambicí našeho týmu je analyzovat výskyt sucha v minulosti, vyvinout kvalitativně nové metody pro jeho monitoring, ale také odhadnout a popsat trendy vývoje suchých epizod v budoucnosti. Na řešení projektu se podílejí meteorologové, odborníci na fyziku atmosféry, klimatologové, specialisté na historickou klimatologii, agroklimatologové, dendrochronologové, ekofyziologové, historici, archiváři a také socioekonomové ve spolupráci s experty, kteří zpracovávají a interpretují družicová data. Tým navíc doplňuje programátor a specialisté na využití geografických informačních systémů.“ 

autor: JAROSLAV CHUDARA
TOPlist