SVK vycouvaly z Bojkovic, musel vzniknout nový VaK!

SVK vycouvaly z Bojkovic, musel vzniknout nový VaK!
Foto: ilustr. web
Bojkovice Zprávy 28 / 01 / 2016

Na mapě správců místních kanalizačních sítí přibyla nová firma, VaK Bojkovice, společnost s ručením omezeným. Pikantní je, že si její urychlený vznik vynutily okolnosti spojené s dokončením nové městské kanalizace, přesněji nezájem společnosti SVK Uherské Hradiště o správu bojkovických rozvodů. VaK Bojkovice však bude od prvního února, kdy pod svá křídla převezme na 350 bojkovických domácností, plnit jen roli dočasného správce. Město chce vypsat nový tendr a ještě v průběhu letošního roku činnost VaK Bojkovice utlumit nebo zcela zastavit.
Co se stalo? V Bojkovicích vybudovali v minulých měsících za několik desítek milionů 6,5 kilometru splaškové kanalizace. Kolaudace je v plánu do 31. ledna, ke stejnému termínu měl být oznámen i její provozovatel. To vše na základě smlouvy s Operačním programem Životní prostředí, který stavbu dotoval a jenž by v případě nenalezení správce sítí mohl přistoupit ke škrtům příspěvku.
Nabídku městu loni předložila pouze společnost SVK Uherské Hradiště, kterou radnice ve druhém kole tendru vyzvala k podání finanční nabídky. Místo toho přišla „ledová sprcha“. „Dne 8. prosince, na konci lhůty pro podání nabídky, obdrželo město dopis, kde SVK, a. s., sděluje, že vzhledem k nevýhodně nastaveným podmínkám pro budoucího provozovatele nebude podávat nabídku do tohoto koncesního řízení. Z tohoto důvodu byla odběratelům napojeným na novou kanalizaci doručena výpověď od stávajícího provozovatele kanalizace, kterým je právě SVK, a. s., a to k datu 31. ledna 2016. Tato výpověď se vztahuje pouze na kanalizaci. Smlouva na odběr pitné vody zůstává stále v platnosti. Od 1. února přebírá tuto roli provozovatel kanalizace VaK Bojkovice, s. r. o.,“ vysvětluje bojkovický starosta Petr Viceník. A proč už dosavadní správce SVK Uherské Hradiště nechce provozovat bojkovické stoky? „Je to tak, jak uvádí starosta. O nevýhodnosti nastavení podmínek v koncesním řízení na provozování malého rozsahu majetku svědčí i fakt, že nebyla podána žádná nabídka v koncesním řízení,“ reagoval Lubomír Trachtulec, ředitel vodárenské společnosti.
Pokud jde o ceny za stočné, ty zůstávají ve městě na nejnižší možné výši. Za kubík vody se bude i letos platit 36,90 plus DPH. Na druhou stranu to pro obyvatele znamená komplikaci při nastavení plateb. „Za tyto komplikace se předem omlouvám, ale věřte, že město Bojkovice nenese na tomto vývoji situace žádnou vinu,“ vzkázal starosta Petr Viceník obyvatelům prostřednictvím sociálních sítí. A dodává: „Doufám, že se konstruktivním jednáním podaří nastavit podmínky koncesního řízení tak, aby mohl být během roku 2016 vysoutěžen nový provozovatel a společnost VAK Bojkovice, s. r. o., mohla svou činnost utlumit.“

autor: JAROSLAV CHUDARA
TOPlist