Taneční sál se otvírá. Po 25 letech!

Taneční sál se otvírá. Po 25 letech!
Foto: ilustr., sal  /  Takto vypadal sál před rekonstrukcí
hrad Buchlov Zprávy 13 / 09 / 2016

16. září se zapíše do historie hradu Buchlov jako den, kdy se po dlouhých 25 letech opět návštěvníkům otevře Taneční sál. Jeho neprodyšné uzavření si v roce 1991 vyžádala vážná havárie krovu spojená s napadením dřevokaznou houbou! Úderem páteční 14. hodiny se však opět vrací do prohlídkové trasy pána Chřibů.
Taneční sál je po Rytířském sále druhou největší místností hradu, jeho první prohlídky se datují rokem 1956. O 35 let později byl ale uzamčen na několik západů a na zahájení rekonstrukčních prací čekal dalších patnáct let. Ale výsledek stojí za to. „Krov a střechu jsme zrekonstruovali v letech 2007-2008, o čtyři roky později jsme zrestaurovali čtrnáct barokních obrazů v sále a v posledních dvou letech práce pokračovaly rekonstrukcí podlah, rozvodů elektroinstalace, omítek stěn a stropu,“ prozradila Dagmar Šnajdrová, mluvčí kroměřížského národního památkového ústavu, správce hradu. „Expozice v Tanečním sálu odpovídá prvorepublikové podobě. Návštěvníci jej uvidí v prohlídkové trase Buchlov v proměnách času a sál poslouží i ke svatebním obřadům,“ doplnil Rostislav Jošek, kastelán Buchlova.
Taneční sál byl postavený v roce 1602 pro svatbu Jiřího Zikmunda Prakšického ze Zástřizl s Alžbětou Gedeonkou Kotvrdovskou z Olešničky. Je pýchou poměrně složité, třípatrové stavby, z jejíhož přízemí patrně vedla hlavní přístupová trasa do hradního jádra. Tvoří dominantu severovýchodní strany druhého nádvoří hradu.
V prohlídkové trase hradu se Taneční sál objevil v polovině 19. století, jeho vybavení představuje 14 restaurovaných obrazů rodových portrétů a heraldiky tvořící jeden celek. Na Buchlov se dostaly přes rod Wratislavských z Mitrovic. Atmosféru sálu dotvářejí dvě malované dřevěné lavice datované do období manýrismu až raného baroka.

TOPlist