Teplárna hledá vhodný palivový mix, změna spolkne kolem 300 milionů

Teplárna hledá vhodný palivový mix, změna spolkne kolem 300 milionů
Foto: CTZ.MVV.CZ  /  Teplárna konečně připravuje změnu paliva, což obyvatelé Na Zápovědi berou jako vánoční dárek.
Uherské Hradiště Zprávy 24 / 12 / 2019

Obyvatelé ulice Na Zápovědi dostali předčasný vánoční dárek. I když si ještě pár let kvůli hnědouhelnému prachu v zimě neotevřou okna, jejich letité patálie se chýlí ke konci. Vlastníci společnosti CTZ totiž podepsali memorandum, kterým se zavazují ke změně paliva. Hnědé uhlí nahradí primárně zemní plyn.
Když se všechno podaří podle plánu, na konci roku 2024 se Uherské Hradiště nadobro zbaví uhelného prachu. „Konečně dobrá zpráva, ale ještě se neradujeme. Čtyři roky je dlouhá doba, ještě se může stát cokoliv,“ nepropadá optimismu jeden z obyvatel ulice, kterou zkrápí černý déšť. Instalovaná mlžná stěna totiž na sto procent nefunguje. Ale podle města prašnost prokazatelně snížila.
„Hnědé uhlí je příčinou prašnosti, jeho cena roste a zvyšuje se i cena takzvaných emisních povolenek, které jeho spalování dále zdražují. Přechod na jiné palivo zajistí dlouhodobě stabilní ceny tepla a minimalizuje vliv teplárny na životní prostředí, včetně snížení emisí skleníkových plynů,“ prohlásil Stanislav Blaha, starosta Uherského Hradiště, které ve společnosti CTZ vlastní 49% podíl. Zbytek je v držení skupiny MVV Energie CZ. „Memorandum o spolupráci na energetickém řešení je plně v souladu s principy trvalé udržitelnosti naší skupiny, ve které jsme už před několika lety začali nahrazovat uhelné zdroje zemním plynem nebo kogeneračními jednotkami,“ dodal Jörg Lüdorf, předseda představenstva společnosti MVV Energie CZ.
Ve hře je několik variant technologického řešení. Náhrada kotlů na uhlí za moderní kogenerační jednotky na zemní plyn, které vyrábí teplo i elektřinu, spalování zemního plynu v kombinaci se spalováním směsného komunálního odpadu a vodárenských kalů nebo výstavba stanice na výrobu bioplynu, který by se následně opět spaloval se zemním plynem. „Všechny možnosti podrobíme technologické i ekonomické analýze a prověříme jejich dopad na životní prostředí. Hlavním cílem každopádně je zbavit se hnědouhelného prachu a rozjet výrobu tepla založenou na více médiích, ideálně s výrobou elektrické energie,“ prozradil Blaha. „Určitě vsadíme na palivový mix, abychom nezůstali závislí na pohybu cen zemního plynu. Jinak bychom nezaručili stabilní cenu tepla,“ reagoval Jaromír Prokop, manažer správy majetkových účastí společnosti MVV Energie CZ a člen dozorčí rady CTZ. „Fixovat se na zemní plyn je až nebezpečné, jeho cena je totiž často zmítána i politickými tlaky, nejen trhem. A naší snahou je mít cenu tepla trošku v rukách,“ dodal starosta.
Na nejlepší variantu vlastníci CZT ukážou nejpozději do dvou let, se změnou paliva počítají do konce roku 2024. Jaké náklady si vyžádá, ukáže až ekonomická analýza. Předběžně však půjde o částku kolem 300 milionů korun. Z městské pokladny přitom nezmizí ani koruna. „Veškeré náklady uhradí společnost CTZ, z vlastních zdrojů, ale i za pomoci investičního úvěru,“ potvrdil Blaha.

autor: PETR ČECH
TOPlist