Teplárna investuje do odvětrání bunkru na odpad, minimalizuje zápach

Teplárna investuje do odvětrání bunkru na odpad, minimalizuje zápach
Foto: www.ctz.enetiqa.cz  /  Spalování uhlí vystřídá výroba tepla ze zemního plynu a komunálního odpadu.
Uherské Hradiště Zprávy 30 / 08 / 2023

Teplárna v Mařaticích se zase o krůček přiblížila k modernizaci, která má od začátku své zastánce i odpůrce. Společnost CTZ předala odboru životního prostředí Zlínského kraje doplněnou dokumentaci EIA o posouzení vlivu spalovny, podle jednatele Kamila Ondry se vypořádala se všemi 18 „vadami na kráse“.

Krajský úřad dokumentaci po připomínkách odborné i laické veřejnosti vrátil k doplnění v únoru. „Tendenčně a nesprávně uváděná vzdálenost od zástavby, nedostatečná opatření snižování emisí zápachu z odpadů, hluková zátěž, naprosto nepřijatelné řešení případné havárie - požáru ve skladu odpadu nebo situace s nebezpečnými dioxiny,“ vypočítal hlavní nedostatky František Pecha, odborný garant iniciativy Čisté Hradiště, která od prvopočátku usiluje o čistou plynofikaci teplárny.

Jenže marně.

Spalování uhlí vystřídá výroba tepla ze zemního plynu a komunálního odpadu. Zařízení na energetické využití odpadů (ZEVO) s kapacitou 15 tisíc tun odpadu ročně vyrobí pro obyvatele Uherského Hradiště polovinu tepla a teplé vody.

Společnost CTZ podle jednatele Kamila Ondry v doplněné dokumentaci EIA reagovala na všech 18 připomínek od krajského úřadu. „Zpracovatelé jednotlivých studií provedli dodatečná měření i výpočty a výsledky zanesli do dokumentace. Vedení CTZ ještě rozhodlo o dodatečné investici do odvětrání bunkru na opad,“ uvedl Ondra.

Šíření zápachu ze skladovaného komunálního odpadu se ostatně nejčastěji obávají obyvatelé Mařatic. „U ZEVO je bunkr s odpadem v trvalém podtlaku, vzduch je odváděn do spalovacího kotle a dál přes filtry do komína. V době odstávky ale postup nefunguje. Do projektu jsme proto doplnil záložní systém odvětrání bunkru, který v případě odstávky odsaje vzduch z bunkru a do ovzduší pustí přes samostatný filtr s aktivním uhlím, umístěný před vstupem do komína, který zápach eliminuje,“ vysvětlil Ondra. Společnost ještě zajistí ochranu před záplavami, do bunkru pak nepronikne ani pětisetletá voda.

Ani dodatečná měření a výpočty vlivů na životní prostředí a zdraví lidí podle Ondry nezměnily závěry Rozptylové studie. „Stále platí, že vliv ZEVO na životní prostředí ve městě bude zanedbatelný, žádná z toxických látek nepřekročí přísné emisní a imisní limity. Žádná významná rizika nepředstavují ani pro veřejné zdraví,“ tvrdí jednatel CTZ.

Sázku na kombinaci technologií na zemní plyn a ZEVO doporučila studie odborníků VUT Brno, Ústavu procesního inženýrství, v listopadu 2021 ji pak posvětilo zastupitelstvo města a o měsíc později valná hromada společnosti CTZ.

Teplárna v Mařaticích ukončí spalování uhelného hruboprachu, zemní plyn jej nahradí v roce 2024. ZEVO zahájí provoz v roce 2028, tedy o dva roky dříve, než vstoupí v platnost zákaz skládkování komunálního odpadu.

Tagy článku

TOPlist