Teplárna ukončila spalování uhlí! Odpad možná nahradí tepelná čerpadla

Teplárna ukončila spalování uhlí! Odpad možná nahradí tepelná čerpadla
Foto: www.ctz.enetiqa.cz  /  Teplárna v Mařaticích koncem týdne zahájila likvidaci skládky zbylého uhelného hruboprachu.
Uherské Hradiště Zprávy 25 / 06 / 2024

Teplárna v Uherském Hradišti ukončila spalování uhlí, společnost CTZ koncem týdne zahájila likvidaci skládky zbylého uhelného hruboprachu. V nové topné sezoně už k výrobě tepla využije moderní plynové kotle a kogenerační jednotku, která vyrobí i elektrickou energii. Avizované spalováním odpadů však možná ještě nahradí průmyslová tepelná čerpadla.

„Ukončení spalování uhlí je dobrou zprávou pro obyvatele i životní prostředí. Skončilo letité znečišťování okolí teplárny uhelným prachem, emise skleníkových plynů klesnou na polovinu. Modernizace přichází o devět let dříve, než spalování uhlí v teplárnách ukončí energetická koncepce státu,“ těší Stanislava Blahu, starostu Uherského Hradiště.

Po teplé zimě zůstalo v teplárně více než 900 tun uhelného hruboprachu, které společnost postupně odveze do výtopny ve Vsetíně, která patří stejně jako CTZ do skupiny ENETIQA. Převoz uhlí podle Kamila Ondry, jednatele mařatické společnosti, dopravu v okolí nezatíží, během letních měsíců půjde o zhruba třicet jízd.

ENETIQA mezitím zahájila posuzování další varianty modernizace teplárny, a to doplnění plynových technologíí průmyslovými tepelnými čerpadly o stejném výkonu jako plánované ZEVO. „Za poslední čtyři roky udělala obrovský technologický pokrok, takže posoudíme, jestli pro teplárny nejsou výhodnější než plánované ZEVO,“ potvrdil Jörg Lüdorf, předseda představenstva společnosti ENETIQA. Město s krokem souhlasí. „Když tepelná čerpadla budou ekonomicky výhodnější, zajistí nižší cenu tepla pro obyvatele a dlouhodobou udržitelnost dálkového vytápění ve městě, není co řešit,“ reagoval Blaha s tím, že město při porovnání variant posoudí i náklady na likvidaci komunálního odpadu mimo Uherské Hradiště. „S rozvojem projektů na výrobu takzvaných TAPů z komunálního odpadu se nabízí další varianty, jak odpad po roce 2030 ekologicky likvidovat,“ dodal starosta.

Společnost ENETIQA dokončí porovnání variant ještě letos, do finálního rozhodnutí a ortelu zastupitelů pozastaví přípravu výstavby ZEVO, které od února má kladné stanovisko v procesu posuzování vlivu na životní prostředí. Průmyslová tepelná čerpadla zůstanou v provozu po většinu roku jako uvažované ZEVO, jejich ekonomická výhodnost se podle Kamila Ondry projeví hlavně na jaře a na podzim při využití levné elektřiny z obnovitelných zdrojů. „Studie posoudí možnost čerpání tepla z vody, tedy řeky Moravy, ze vzduchu nebo z vrtu na území teplárny,“ dodal jednatel CTZ, jejímiž vlastníky jsou ENETIQA (50,96 %) a město Uherské Hradiště (49,04 %).

Tagy článku

TOPlist