Těžba má zelenou. Obce však kauzu poženou k soudu!

Těžba má zelenou. Obce však kauzu poženou k soudu!
Foto: České štěrkopísky
Uherský Ostroh Zprávy 22 / 06 / 2022

Obce jsou v šoku! Český báňský úřad totiž ignoroval jejich obavy z obnovení těžby štěrkopísku a po sedmnácti letech podruhé potvrdil dobývací prostor pískovny u Uherského Ostrohu. Jelikož podle obcí i vodáren těžba nepříznivě ovlivní kvalitu a vydatnost vodního zdroje, padne soudní žaloba.

„Rozhodnutí mě až tolik nepřekvapilo… Na dalším postupu se dohodneme s právním zástupcem, předpokládám, že využijeme všech možností, které máme. Argumenty předkládané obcemi a dalšími odvolateli jsou dostatečně silné, aby o nich rozhodl nezávislý soud,“ potvrdil Vlastimil Petřík, starosta Uherského Ostrohu, podle kterého je v době klimatických změn a vnějších vlivů, kdy téměř za hranicemi zuří válka, povinností samosprávy prosazovat vůli občanů. „Zvlášť když byla vyjádřena protestními akcemi, peticemi a usneseními zastupitelstev obcí. Zajištění pitné vody v regionu i za krizových situací je základním předpokladem pro spokojený život občanů. Projekt těžby je proto nepřijatelný,“ zdůraznil starosta.

Český báňský úřad řešil odvolání 30 subjektů, vesměs obcí. „Po důkladném vyhodnocení shromážděných odborných podkladů, zejména závazných stanovisek dotčených orgánů a několika znaleckých posudků, úřad dospěl k závěru, že v odvolacím řízení nebyl dán objektivní a zákonný důvod ke zrušení napadeného rozhodnutí,“ vysvětlil verdikt Bohuslav Machek, ústřední báňský inspektor a mluvčí Státní báňské správy.

„Český báňský úřad respektoval verdikt Krajského soudu v Brně, který sice původní rozhodnutí zrušil z důvodu formálních nedostatků, ale zároveň už vyvrátil většinu klíčových argumentů odpůrců záměru. V odůvodnění klíčového rozsudku stojí, že primárně veřejným zájmem je zásobování obyvatelstva pitnou vodou, a těžba nerostných surovin, v Uherském Ostrohu přitom podle soudu neohrozí střet těchto zájmů,“ prohlásil advokát Tomáš Uherek, zastupující těžařskou společnost České štěrkopísky.

Povolovací proces trvá už 17 let, podruhé už dospěl k pravomocnému určení dobývacího prostoru. Český báňský úřad jen do původního rozhodnutí Obvodního báňského úřadu doplnil podmínku, že se nesmí těžit v území, které je vyhrazené možné budoucí výstavbě vodního kanálu Dunaj - Odra - Labe. Potvrzení dobývacího prostoru však stále není definitivní. Do dvou měsíců od nabytí právní moci může padnout správní žaloba, o které pak do 90 dnů rozhodne krajský soud.

Ani pravomocné stanovení dobývacího prostoru ale automaticky neznamená zahájení těžby, dalším krokem je totiž náročné řízení o povolení hornické činnosti, které vyžaduje opětovné dodání rozsáhlých podkladových vyjádření a stanovisek dotčených orgánů státní správy. „Obavy obcí a lidí jsou zbytečné. Vždyť desítky vodních zdrojů v Česku, u kterých probíhá aktivní těžba, leží v záplavovném území. A lokalita Uherský Ostroh ve srovnání s nimi počítá s největší vzdáleností těžby od nejbližšího vodního zdroje a nejmenším těžebním jezerem,“ zdůraznil Petr Dušek, mluvčí těžařské firmy, která plánuje těžbu na ploše 23,8 hektarů. „Srovnání jednotlivých lokalit těžby v okolí a jejich odstupy od zdroje pitné vody nejsou dostatečným argumentem pro otevření těžebního jezera. Podzemní zdroj pitné vody bez odkryté hladiny je určitě nekolikanásobně méně zranitelný než s otevřenou hladinou, o tom snad nepochybuje žádný rozumně myslící člověk,“ reagoval starosta Petřík.

Společnost však aktuálně nemá k dispozici platné stanovisko EIA, posouzení vlivů na životní prostředí, které už během „bojů“ vypršelo. U ministerstva životního prostředí už proto žádá o prodloužení platnosti. Jenže rezort už má na stole i dopis sedmnácti obcí a hodonínských vodáren, které jsou zásadně proti…

Tagy článku

TOPlist