Těžba štěrku? Prohráváme, ale hra ještě nekončí

Těžba štěrku? Prohráváme, ale hra ještě nekončí
Foto: ilustr. web
Moravský Písek Zprávy 21 / 05 / 2018

Chystaná těžba štěrkopísku na pomezí Uherského Ostrohu a Moravského Písku dál děsí obyvatele regionu. Avšak obavy z rychlého vývoje a zahájení těžby, která může trvat i dvacet let, jsou zbytečné. Rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru, které se Obvodní báňský úřad v Brně chystá vydat v nejbližších dnech, totiž ani zdaleka neznamená povolení těžby. Celý proces, do kterého podle všeho zasáhne i soud, může trvat i deset let. Připomeňme, že těžbu chce zahájit společnost České štěrkopísky zastoupená firmou Jampílek.
Na otázky současného vývoje odpovídá Hana Habartová, starostka Moravského Písku a členka organizačního výboru petice „Ne ohrožení vody pro 140 tisíc lidí“.

Mezi veřejností se šíří zpráva, že o těžbě už je rozhodnuto. Je to pravda?
Zatím rozhodnuto není, naše obec jako účastník řízení do této chvíle žádný dokument nedostala.

Báňský úřad má na stole dokumenty, které dokládají, že těžařská firma splnila při své žádosti o těžbu všechny podmínky. Je tedy otázkou času, kdy vydá rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru. Jak na toto rozhodnutí zareagujete?
Minulý týden jsem telefonicky mluvila s ředitelem Obvodního báňského úřadu, který mi sdělil, že rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru připravuje a vydá jej v nejbližší době. To ale ještě není povolení těžby. Takže my, občané i obec Moravský Písek a další obce z regionu, máme stále prostor vyjádřit svůj názor. A náš postoj je již dvanáct let stejný - jsme proti těžbě štěrkopísku, protože se obáváme o zdroj pitné vody, který se nachází v bezprostřední blízkosti zamýšlené těžby. Každé další jednání v této věci, a že jich už bylo, mě přesvědčuje o tom, že naše snaha o ochranu pitné vody pro 140 tisíc obyvatel je správná a je třeba se nedat. Pokud bude vydáno rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru, určitě se odvoláme a jsme připraveni se bránit i soudní cestou.

Existuje i možnost, že byste s těžbou souhlasili? Jaké garance by těžařská společnost měla dát?
Já, jako starostka obce, si nedovedu představit žádnou možnost, na základě které bych změnila svůj postoj, a jsem přesvědčena, že mluvím i za všechny zastupitele a občany obce Moravský Písek. Dobývací prostor leží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod, v pásmu hygienické ochrany vodního zdroje a také v aktivní záplavové zóně. Odborníci z řad renomovaných hydrogeologů, kteří se k této věci mnohokrát vyjadřovali, jsou toho názoru, že možná rizika, která vzniknou po odkrytí hladiny podzemní vody, není možné eliminovat žádnými reálně a finančně proveditelnými opatřeními. Ministerstvo životního prostředí, které vydalo pro těžbu štěrku souhlasné stanovisko EIA, v současné době vyhlašuje dotační výzvu na vznik nových zdrojů pitné vody s alokací 600 milionů korun. My zatím bojujeme všemi zákonnými způsoby za ochranu našeho zdroje pitné vody a nepotřebujeme k tomu ani korunu z dotací. Zatím těsně prohráváme, ale hra ještě nekončí.

autor: JAROSLAV CHUDARA
TOPlist