Ti nejmenší pomohli kamarádům bez domova

Ti nejmenší pomohli kamarádům bez domova
Foto: MŠ Bánov  /  Děti z bánovské školky se připojily k charitativní akci a pomohly kamarádům bez domova.
Bánov Zprávy 02 / 05 / 2010

Mateřská škola v Bánově se nedávno připojila k charitativní akci, kterou pořádá sdružení Rozum a cit. Jednalo se o takzvaný Sluníčkový den, ve kterém se shánějí prostředky pro opuštěné děti a pěstounské rodiny.
„Když jsme obdrželi tuto nabídku, ani na chvíli jsme neváhali. Nejen proto, že dvě děti v pěstounské péči navštěvují naši školku, ale hlavně proto, že  nám osudy dětí nejsou lhostejné,“ vysvětlila Renata Machalíková, ředitelka bánovské školky, proč se do projektu zapojili. Přípravy trvaly delší dobu, a nejednalo se přitom pouze o výzdobu. Děti se toho i hodně dozvěděly.
„Celý týden jsme se dětem snažili dostupnou formou vysvětlovat význam Sluníčkového dne a povídali jsme si o opuštěných dětech, jaké to asi je nemít své rodiče. Tyto rozhovory děti velmi silně citově zasáhly, chtěly si na toto téma stále povídat. Nejvíce nás však překvapila jejich spontánní reakce, kdy přinášely do školky peníze ze svých pokladniček a chtěly opuštěným dětem pomoci,“ prozradila Andrea Gahurová, učitelka bánovské školky.
Právě díky tomu, že děti rodiče náležitě informovaly, dostalo se jim i podpory doma. Sluníčkový den měl být zábavnou party pro děti a rodiče. Zaúřadovalo však počasí, a tak se akce musela přesunout na jindy.
„V den náhradního termínu už nepršelo, děti proto mohly celý den zdobit zahradu školky vyrobenými sluníčky,“ informovala Machalíková. Po třetí hodině odpoledne začali přicházet překvapení rodiče, pro které děti připravily doslova umělecký workshop.
„V šesti tvořivých centrech si mohli všichni společně různými technikami namalovat či vyrobit sluníčko,“ vysvětlila Gahurová. Kromě tradičních technik tak například děti vyskládávaly slunce z vršků od PET lahví či vyráběly slunečnice z odpadového materiálu.
Rodiče mezi jednotlivými „ateliéry“ volně přecházeli.
„Velkou odměnou pro nás i děti byla skutečnost, že se nám podařilo prodat všech sto padesát sluníček, která jsme měli nachystaná,“ prozradila ředitelka Machalíková. Výtěžek z jejich prodeje spolu s úsporami, které děti přinesly ze svých pokladniček, tak pomůže dětem bez domova.

TOPlist