To je rána! Kraj chce hodit služby pro seniory na obce a města!

To je rána! Kraj chce hodit služby pro seniory na obce a města!
Foto: web, koláž DOBRÉHO DNE  /  Radní Zlínského kraje odsouhlasili záměr, který může obrátit současné financování sociální péče o seniory naruby. Kromě peněz od státu by ji měly platit města a obce, hejtmanství by se chtělo zhostit jen koordinační role. V ohrožení je všech 13 domovů.
Slovácko Zprávy 29 / 07 / 2019

Bez nadsázky zemětřesení vyvolala revoluce, kterou chystá Zlínský kraj v péči o seniory. Radní totiž již začátkem července schválili nový plán, podle kterého se má hejtmanství zbavit všech třinácti domovů pro seniory. Radní Michaela Blahová má dokonce za úkol zajistit jejich převod na obce a města, ve kterých dnes sídlí, případně najít jiného provozovatele. To však starostové nejen odmítají, ale považují doslova za nesmysl. Navíc se rojí úvahy, jestli v pozadí tohoto kroku není záměr „privatizovat“ domovy, ve kterých dnes žije více než 1 300 seniorů.
Krajská radní Michaela Blahová záměr obhajuje a poukazuje na to, že snahou hejtmanství je, aby se snížil počet lůžek v pobytových zařízeních a senioři raději zůstávali u svých rodin. „Hlavním důvodem chystaných změn je víc přiblížit poskytování služeb pro seniory do míst, kde lidé skutečně žijí, se kterými jsou spjati a přejí si zde zůstat i v době, kdy již vzhledem ke svému zdravotnímu stavu a sociální situaci potřebují pomoc,“ říká radní Blahová, která před nástupem na kraj vedla denní služby pro seniory ve zlínské Charitě.
Úkolem radní Blahové je teď přesvědčit starosty měst a obcí, aby si převzali domovy pro seniory do své péče. A to nejen budovy, ale i vlastní provoz zařízení. To však všichni starostové, které redakce DOBRÉHO DNE oslovila, odmítají.
„O záměru mám k dispozici jen neoficiální zprávy. Nicméně zařízení, jako je Domov pro seniory v Nezdenicích, neslouží pouze obyvatelům obce, těch tam není ani pět, ale zejména širokému okolí. O zařízení by se měl proto jednoznačně starat kraj, a ne tuto službu, provoz a zařízení delegovat na malou obec,“ je přesvědčena Libuše Bídová, starostka Nezdenic.
Stejně to vidí i v nedalekém Uherském Brodě. „Jedna věc je odkoupit objekt, což je jednorázová investice, a druhou věcí je dlouholeté zajištění služeb. První považuji za nesmyslný krok a druhou za nereálný plán,“ prohlásil místostarosta Petr Vrána, který na radnici zodpovídá za finance. Brod už dnes uvolňuje z vlastního přes šest milionů korun ročně na nejrůznější sociální služby poskytované místním lidem. A víc si dovolit ze svého rozpočtu nemůže.
O smysluplnosti krajského plánu pochybuje také starosta Uherského Ostrohu Vlastimil Petřík. „Docela nám ten záměr, o kterém vím jen z doslechu, vyrazil dech. Nechápu, proč by se měl fungující systém měnit nebo rovnou zrušit. Nerozumím myšlence, aby správu převzalo město. Navíc v našem domově nejsou klienty jen obyvatelé Uherského Ostrohu. Dosud přispíváme spíš symbolicky na různé zájmové činnosti částkami zhruba 50 tisíc korun,“ řekl starosta.
Martina Martináková, vedoucí Domova pro seniory v Buchlovicích, odmítá záměru věřit. „Obce ani města nejsou schopny podporovat zařízení našeho druhu. Je to přímo nemožné,“ říká Martináková. „Stát, potažmo kraj se nemůže zbavit zodpovědnosti za péči o seniory. Kraj by si měl rozhodně taková zařízení ponechat. Populace stárne, demografický vývoj je jasný. Problémů s péčí o seniory začne přibývat. Utěšuju se tím, že zatím jde jen o záměr, že skutečnost snad bude jiná,“ doufá Martináková.
Zlínský kraj však již koná. Minimálně tak, že radní zakázali přijímat do několika zařízení další klienty, aby pak následně mohli urychlit postupné ukončení jejich činnosti. Stopku tak s okamžitou platností dostaly Domovy pro osoby se zdravotním postižením v Uherském Brodě, Velehradě a Chvalčově, což vyvolalo další vlnu nesouhlasu.
„Na záměr kraje mne upozornili sami senioři, které se snažím dlouhodobě podporovat. Obratem jsem proto vyzval otevřeným dopisem hejtmana Jiřího Čunka, aby pozastavil tento záměr do doby, než vše řádně projednáme v krajském zastupitelstvu. Není totiž možné, aby se tak zásadní změny děly jen z rozhodnutí radních, bez vědomí krajských zastupitelů, ale i odborné veřejnosti,“ reagoval senátor a krajský zastupitel Ivo Valenta. Jeho otevřený dopis si můžete přečíst na http://www.idobryden.cz/podnikani/senator-valenta-nechapu-proc-by-kraj-nemel-nadale-garantovat-peci-o-seniory-/5e67b184-b099-11e9-a491-005056ab0011/.
Jestli kraj zařadí zpátečku, to zatím není vůbec jisté. Krajští zastupitelé se sejdou až začátkem září. A v září má plán reorganizace předložit také Bronislav Vajdík, ředitel Sociálních služeb Uherské Hradiště, pod kterého dnes padají všechny domovy pro seniory i zdravotně postižené v našem okrese. Hejtmanství totiž požaduje, aby se tato velká organizace postupně rozčlenila na samostatné domovy.autor: JAROSLAV CHUDARA
TOPlist