Tři králové vyrazili do ulic, pokoří rekord?

Tři králové vyrazili do ulic, pokoří rekord?
Foto: sal
Slovácko Zprávy 09 / 01 / 2017

Tříkrálová sbírka se rozjela na plné obrátky, na sedm set skupinek koledníků vyrazilo do 78 obcí a měst. Kašpar, Melichar a Baltazar přejí lidem štěstí, zdraví a pokoj v novém roce a za finanční příspěvek je obdarovávají tradičním kalendářem a cukry. Překonají jejich pokladničky loňský rekordní výtěžek?
Tři králové se vyrojili v ulicích už poosmnácté, jejich mise skončí 14. ledna. Na Uherskohradišťsku vyšli koledovat v sobotu po mši svaté, při které jim v kostele svatého Františka Xaverského v Uherském Hradišti požehnal farář Josef Říha. „Počet koledníků je přibližně stejný jako loni, něco málo přes čtyři sta skupinek vyrazí do všech šestačtyřiceti obcí Uherskohradišťska. Čtyřicet skupinek pokryje i město Uherské Hradiště a jeho části Jarošov, Míkovice, Sady a Vésky,“ prozradil Jiří Strogan z uherskohradišťské Oblastní charity, který je koordinátorem Tříkrálové sbírky na Uherskohradišťsku. Koledníci se na požádání musí prokázat platným průkazem vedoucího skupinky, respektive plnou mocí, na které je uvedeno i číslo pokladničky. „V případě pochybností si tak dárci mohou ověřit číslo na průkazce s číslem zapečetěné pokladničky, která se musí shodovat,“ zdůraznil Strogan, který si za osmnáct let koledování nepamatuje případ falešných tří králů.
„V Uherském Brodě se do sbírky zapojí devadesát dětí s doprovodem vedoucích skupinek, v celém děkanátu pak dohromady kolem 900 osob,“ informoval František Bílek z uherskobrodské Charity, hlavní koordinátor sbírky pod Velku Javořinou. „Ještě předtím, než koledníci vyšli do domácností zvěstovat radostnou novinu o narození Ježíška a žádat o příspěvek na pomoc pro staré, nemocné, zdravotně postižené a sociálně slabší spoluobčany, dočkali se požehnání v uherskobrodském kostele Neposkvrněného početí Panny Marie,“ doplnil Petr Houšť, ředitel Oblastní charity Uherský Brod. Její koledníci dárcům kromě tradičního kalendáře a cukru premiérově rozdají i letáčky. „Lidé na nich najdou kontakty na služby zřizované církví, třeba na Katolickou základní školu v Uherském Brodě, služby brodské Oblastní charity, Centra pro rodinu nebo rozpisy bohoslužeb,“ objasnil Bílek.
Tříkrálová sbírka na obou „frontách“ loni přinesla nový rekord, na Uherskohradišťsku lidé do pokladniček naházeli 2 241 378, na Uherskobrodsku pak 1 301 047 korun. Sáhnou ještě hlouběji do peněženek? „Víc peněz určitě uvítáme, ale necháme se překvapit, je to na dárcích… Sbírka má však důležitější poselství než vybrat peníze pro potřebné, a to přinášet do domovů radost z narozeného Krista. Motto letošní sbírky je z odpovědi na žalm Všude na zemi pronikl jeho hlas. Kéž i hlas koledníků pronikne do každé domácnosti,“ přeje si Strogan. Charita v Uherském Hradišti peníze ze sbírky použije na pomoc lidem v nouzi, opravu objektu denního centra sv. Ludmily a výstavbu Centra služeb pro osoby bez přístřeší v Uh. Hradišti. V Uherském Brodě plánují za peníze od tří králů rozšíření pečovatelské péče v Bánově, podporu Centra seniorů v Uherském Brodě, provoz Centra potravinové a materiální pomoci nebo pomoc sociálně slabým rodinám s dětmi.

autor: PETR ČECH
TOPlist