U nádrže nad Komňou vznikne altán i pevné ohniště

U nádrže nad Komňou vznikne altán i pevné ohniště
Foto: archiv  /  Mladící sledují, co napáchala blesková povodeň. Dnes je už hráz znovu opravená a její okolí čeká zásadní vylepšení.
Komňa Zprávy 20 / 05 / 2015

Vzpomínky na bleskovou povodeň, která v roce 2013 zpustošila část Brodska a poničila i část víceúčelové nádrže nad Komňou, jsou stále živé. Naštěstí po zdevastované hrázi už není ani památky. I když se zdálo, že státní peníze se nenajdou, vše nakonec skončilo podle přání obce. S přispěním dotace vznikl bezpečnostní přepad a už brzy by se zde mělo začít pracovat na terénních úpravách. Práce by se měly rozběhnout ještě do konce května.
„S obnovou místa chceme začít do čtrnácti dnů. Naší snahou je vznik posezení s pevným ohništěm a menším altánkem. Tedy místem k pořádání společenských akcí. Obnovy by se pak měla dočkat cesta k nádrži, kterou také poničila velká voda. Součástí úprav bude i nové zábradlí nad nejhlubším místem hráze a vysekání křovin u příjezdové cesty,“ sdělila Jana Křižková, starostka Komně.
Změna přijde na přibližně 150 tisíc korun, které obec uvolní z vlastní pokladny. „Vše chceme mít hotovo do letních prázdnin,“ přeje si Jana Křižková.
Vodní plocha nad Komňou pojme zhruba tři tisíce kubíků vody. Dílem slouží jako zásobárna vody pro hasiče, dílem jako přírodní koupaliště a nádrž na zachycení vody z okolních kopců.
Náhlý příval vody nezbortil před dvěma lety jen hráz. Živel si vzal i mostky nad nádrží a několik lavic.

TOPlist