U Nedakonic vyrůstají tůně, mokřady i rybí přechod, investice zabrání povodním

U Nedakonic vyrůstají tůně, mokřady i rybí přechod, investice zabrání povodním
Foto: Povodí Moravy  /  Povodí Moravy v Nedakonicích proinvestuje 78 milionů korun.
Nedakonice Zprávy 28 / 08 / 2021

Až do konce roku 2022 potrvají v Nedakonicích práce na revitalizaci vodohospodářského uzlu, které přivedou vodu z Dlouhé řeky do Morávky, umožní migraci ryb a oživí mokřady i tůně. Investorem akce za 78 milionů korun je Povodí Moravy, které si sáhlo pro dotaci z Evropské unie.

„Cílem je vyřešit zanášení koryta Dlouhé řeky, které brání průtoku vody do Morávky, obnova zavodnění Morávky a zajištění migrační prostupnosti jezu Nedakonice,“ potvrdil Václav Gargulák, generální ředitel státního podniku. K neúměrnému zanášení koryta dochází kvůli velkému množství splavenin a hlavně vlivem historických nevhodně provedených vodohospodářských úprav. Revitalizace problém vyřeší svedením převážné části průtoku v potoce Dlouhá řeka do řeky Moravy. „V zanášeném úseku Dlouhé řeky vytvoříme meandrující kynetu a lokalitu obohatíme o mokřadní plochy a vodní tůně. Migrační prostupnost přes Nedakonický jez zajistí nový rybí přechod,“ doplnil Gargulák.

Kromě trvalého zavodnění více než 7 kilometrů vysychajícího koryta Morávky jej stavaři prodlouží o 200 metrů. Mezi novým korytem a starým ramenem Moravy, které místní znají jako Oblůčí, Povodí Moravy vybuduje mokřadní plochu o výměře 5 330 m2, tvořenou mělkými tůněmi a dvěma ostrůvky s vysázenými stromy a keři. „Z bezpečnostních důvodů ji dočasně obeženeme oplocenkou, která zabrání vstupu osob i zvířat. Je nutné totiž vyčkat na odvodnění a stabilizaci uloženého sedimentu,“ podotkl Gargulák. Rybí přechod podle něj zajistí migraci ryb do vyčištěného náhonu Morávky a dále do nadjezí jezu Nedakonice.

Revitalizace potrvá do konce příštího roku, stavební práce si vyžádají 78 milionů korun. Investici si pochvalují i v Nedakonicích. „Stavba vodohospodářského uzlu nemá pro obec jen ekologický přínos, ale zároveň zvyšuje protipovodňovou ochranu a tím bezpečnost obyvatel. Zanášení Dlouhé řeky se projevuje při povodňových průtocích rychlým stoupáním hladiny a ohrožením obecního i soukromého majetku. Situace se opakují každoročně, především po prudkých deštích v Chřibech,“ připomíná Zdeněk Otrusina, místostarosta Nedakonic. Jedna z nejzávažnějších novodobých povodní obec postihla v roce 1999, kdy se natrhla ochranná hráz u místních rybníků. „Revitalizací se vyřeší i další dlouhodobý problém, kterým je stávající vysoká hladina Dlouhé řeky v místě vyústění čistírny odpadních vod. Hladina je o 30 centimetrů výše, než bylo projektováno, což brání přirozenému odtékání vyčištěné vody. Musíme ji nepřetržitě přečerpávat, zapojení čerpadel se pak odráží na zvýšených provozních nákladech čistírny,“ doplnil Otrusina.

Tagy článku

TOPlist