U Nedakonic vyrůstají tůně, mokřady i rybí přechod, investice zabrání povodním

U Nedakonic vyrůstají tůně, mokřady i rybí přechod, investice zabrání povodním
Foto: Povodí Moravy  /  Povodí Moravy v Nedakonicích proinvestuje 78 milionů korun.
Nedakonice Zprávy 28 / 08 / 2021

Až do konce roku 2022 potrvají v Nedakonicích práce na revitalizaci vodohospodářského uzlu, které přivedou vodu z Dlouhé řeky do Morávky, umožní migraci ryb a oživí mokřady i tůně. Investorem akce za 78 milionů korun je Povodí Moravy, které si sáhlo pro dotaci z Evropské unie.

„Cílem je vyřešit zanášení koryta Dlouhé řeky, které brání průtoku vody do Morávky, obnova zavodnění Morávky a zajištění migrační prostupnosti jezu Nedakonice,“ potvrdil Václav Gargulák, generální ředitel státního podniku. K neúměrnému zanášení koryta dochází kvůli velkému množství splavenin a hlavně vlivem historických nevhodně provedených vodohospodářských úprav. Revitalizace problém vyřeší svedením převážné části průtoku v potoce Dlouhá řeka do řeky Moravy. „V zanášeném úseku Dlouhé řeky vytvoříme meandrující kynetu a lokalitu obohatíme o mokřadní plochy a vodní tůně. Migrační prostupnost přes Nedakonický jez zajistí nový rybí přechod,“ doplnil Gargulák.

Kromě trvalého zavodnění více než 7 kilometrů vysychajícího koryta Morávky jej stavaři prodlouží o 200 metrů. Mezi novým korytem a starým ramenem Moravy, které místní znají jako Oblůčí, Povodí Moravy vybuduje mokřadní plochu o výměře 5 330 m2, tvořenou mělkými tůněmi a dvěma ostrůvky s vysázenými stromy a keři. „Z bezpečnostních důvodů ji dočasně obeženeme oplocenkou, která zabrání vstupu osob i zvířat. Je nutné totiž vyčkat na odvodnění a stabilizaci uloženého sedimentu,“ podotkl Gargulák. Rybí přechod podle něj zajistí migraci ryb do vyčištěného náhonu Morávky a dále do nadjezí jezu Nedakonice.

Revitalizace potrvá do konce příštího roku, stavební práce si vyžádají 78 milionů korun. Investici si pochvalují i v Nedakonicích. „Stavba vodohospodářského uzlu nemá pro obec jen ekologický přínos, ale zároveň zvyšuje protipovodňovou ochranu a tím bezpečnost obyvatel. Zanášení Dlouhé řeky se projevuje při povodňových průtocích rychlým stoupáním hladiny a ohrožením obecního i soukromého majetku. Situace se opakují každoročně, především po prudkých deštích v Chřibech,“ připomíná Zdeněk Otrusina, místostarosta Nedakonic. Jedna z nejzávažnějších novodobých povodní obec postihla v roce 1999, kdy se natrhla ochranná hráz u místních rybníků. „Revitalizací se vyřeší i další dlouhodobý problém, kterým je stávající vysoká hladina Dlouhé řeky v místě vyústění čistírny odpadních vod. Hladina je o 30 centimetrů výše, než bylo projektováno, což brání přirozenému odtékání vyčištěné vody. Musíme ji nepřetržitě přečerpávat, zapojení čerpadel se pak odráží na zvýšených provozních nákladech čistírny,“ doplnil Otrusina.

Tagy článku

TOPlist

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace