Údery vln a bobrů ničí břehy kanálu. Opravy zkrátí sezonu

Údery vln a bobrů ničí břehy kanálu. Opravy zkrátí sezonu
Foto: archiv  /  Vojtěch Bártek, ředitel obecně prospěšné společnosti Baťův kanál, by plavební sezonu nejraději protáhl až do října.
Slovácko Zprávy 31 / 03 / 2017

Nadcházející plavební sezona na Baťově kanálu bude výjimečná. Do historie vodní cesty, kterou rok co rok navštěvuje stále více lidí, se zapíše letošní start i závěr. Mimochodem, loni si k vodě našlo cestu bezmála 90 tisíc lidí a přibývá také plavidel. „Minulou sezonu proplulo přes plavební komory přes tři tisíce lodí. Podle údajů Povodí Moravy, což je správce vodní cesty, může být na jedné komoře až sto lodí denně. To je obrovské množství plavidel,“ říká Vojtěch Bártek, ředitel obecně prospěšné společnosti Baťův kanál, která se stará o rozvojové projekty, aktivity a propagaci.  
Ale zpátky k úvodu.

Proč se do historie Baťova kanálu zapíše hned první den nové sezony?
Počet plavidel, která brázdí kanál, pravidelně stoupá, a to bez ohledu na velikost. Nastal tedy čas k tomu, abychom lodě představili veřejnosti a nejlépe jednotně. Využijeme k tomu poslední dubnový víkend, který končí dalším volným dnem, pondělím 1. května. Na sobotní otevírání slováckých cyklostezek tak naváže nedělní Baťovská regata a následující První máj bude patřit slavnostnímu otevírání Baťova kanálu a plavební sezony. V tento den se v přístavech po celé trase uskuteční spousta akcí.

Jak bude Baťovská regata vypadat?
Půjde o slavnostní proplutí souměstím Uherské Hradiště - Staré Město. Představíme devět větších osobních lodí, které brázdí kanál, a také jedno pracovní plavidlo. Lodě poplují v závěsu za sebou, čímž vytvoří slavnostní regatu. Myslím, že veřejnost čeká oku lahodící start do turistické sezony. Sraz lodí bude u Kunovského jezu, u restaurace U osla. Odtud se konvoj vydá přes Uherské Hradiště do Starého Města a následně se vrátí zpět. Samozřejmě počítáme také s plavbami pro veřejnost. Samotná regata se ale uskuteční ještě bez turistů.

Proč?
Především kvůli logistice. Nalodit na jediném místě turisty do deseti plavidel, to by bylo velmi náročné. Navíc molo, které bude k dispozici, nepatří k největším. Proto jsme na úvod zvolili přehlídku lodí.

Kdo je představí?
Kromě společnosti Baťův kanál, Povodí Moravy, Státní plavební správy a policie pojedou i dvě soukromé osobní lodě, Holandia a Noe. Osobně jsem velmi potěšen, že obě plavidla patří k soukromým investicím, při kterých majitelům nepomáhaly veřejné peníze. Jde o jasnou známku zdravosti projektu Baťova kanálu. O potvrzení, že na kanálu může dobře fungovat tržní mechanismus. Obě lodě, které byly na vodu spuštěné loni, jsou navíc velkokapacitní. Nalodit se na ně může až šedesát lidí, tedy jeden zájezdní autobus.

Budou tedy jezdit na pravidelných linkách?
Holandia, jejímž domovským přístavem je Spytihněv, se stane vlajkovou lodí letos nově zřízené pravidelné plavby z Uherského Hradiště do Uherského Ostrohu. Jde tedy o další rozšíření už tak husté sítě pravidelných linek, do kterých se poprvé zapojí i jedna z Uherského Hradiště. I když jde o největší město na Slovácku, žádná linka odtud dosud nejezdila. Loď Noe bude jezdit pravděpodobně jen v okolí Vnorov.

Baťův kanál zažije výjimečný start i závěr sezony. Rozsah oprav, které začnou 4. září, navíc významně zasáhne do sezony.
Musím přiznat, že jsme se v minulých měsících dostali do velkého dilematu. Dlouho jsme nevěděli, jak se pevně postavit k nastalé situaci. Mezi obecně prospěšnou společností Baťův kanál a Povodím Moravy se vždy ctila nepsaná dohoda, že plavební sezona potrvá minimálně do konce září. Také proto se všechny investiční akce plánovaly mimo sezonu, tedy od října do poloviny dubna. Jenomže tentokrát nás Povodí Moravy coby správce vodní cesty postavilo před hotovou věc. Dozvěděli jsme se, že kvůli havarijnímu stavu některých úseků se plavba omezí a práce začnou už na začátku září. Což znamená, že přijdeme o měsíc sezony.

Ztratit pětinu plavební sezony, to z laického pohledu nevypadá na velký problém.
Řekl jste sám - z laického pohledu. Problém to ale způsobilo. A vznikly hned dva tábory. Na jedné straně stáli provozovatelé přístavů, kteří se začátkem zářijových oprav nesouhlasili. Na druhé pak podnikatelé, kteří souhlasně se zástupci Povodí Moravy tvrdí, že riziko dalšího poškození kanálu a vzniku neplánované odstávky během sezony je velké. Rozhodnutí tedy muselo padnout. Nakonec jsme dospěli k názoru, že září „s velkým skřípěním zubů skousneme“. Nejrizikovější úseky tedy čeká oprava za bezmála 25 milionů korun. Na druhou stranu se ale snažíme dát Povodí Moravy jednoznačně najevo, že letošek bereme jako mimořádnou situaci. Do budoucna totiž chceme sezonu naopak ještě prodloužit, a to až do prvního říjnového víkendu.

Předpokládáte, že turisté o to projeví zájem?
S ohledem na fakt, jakým tempem se modernizují přístavy a jak jde kupředu vybavení lodí, tak obavy nemáme. Řada přístavů navíc disponuje elektrickými přípojkami, které mohou dodávat na lodě teplo i přes noc. Mám s tím také osobní zkušenost. Když jsem nocoval na palubě, za noc jsem protopil 12 korun… Jsem jednoznačně pro to, aby se sezona spíš protahovala, než zkracovala. Ostatně, právě babí léto patří k nejkrásnějším ročním obdobím pro cestu lodí.

Sezona tedy definitivně skončí už první zářijovou neděli.
Ano, pracovat se začne hned následující pondělí 4. září, a to na dvou úsecích. Z Vnorov do Strážnice a z Huštěnovic do Babic. Na obou trasách bude kanál zcela vypuštěný.

V čem je vlastně Baťův kanál nebezpečný? Po vodě se jezdí osmikilometrovou rychlostí, koryto je plytké…
Jde o to, že kanál se nestavěl pro velký provoz. A ten je dnes bez nadsázky extrémní. Břehy trpí pod náporem vln od lodí a také činností bobra. Důsledkem je svažování břehů a zvyšování dna. Hrozí tak, že břehy přestanou na nejvíce poškozených místech plnit svoji funkci a voda se začne vylévat do polí. Zamezit tomu má kamenná rovnanina, která má bobra zcela vyhnat. Tam, kde ji dělníci položí, si už bobři své nory nevybudují. Pevné břehy navíc zajistí odolnost těm přírodním.

Na jednu stranu je bobr přísně chráněným zvířetem, na druhou páchá velké škody a prodražuje opravy.
Je to tak. Pokud vám bobři způsobí škodu na soukromém majetku, můžete žádat o kompenzaci škod. Jenomže to samé nemůže po státu žádat jeho firma, v tomto případě Povodí Moravy. Veškeré škody tak musí sanovat ze svého.

Poslední léta bývají prosluněná a horká. Navzdory tomu pokračuje provoz na Baťově kanálu bez omezení. To je povzbudivé. Nebo ne?
Pamatuju si velmi dobře na naše setkání před dvěma lety, kdy jsem v rozhovoru o nové sezoně 2015 řekl, že „nás trápí, když je vody víc než méně“. Situace, která po několika dnech nastala, mě budívala ze spaní. Zemi postihlo extrémní sucho, které kanál téměř zavřelo. Loni už to sice tak dramatické nebylo, ale musím říct, že v případě sucha je Baťův kanál v sezoně na hranici. Obzvlášť, pokud schází voda i Moravě, ze které do kanálu dopouštíme.

Navzdory všemu zůstává současný systém jezových nádrží, které hlídají vodu na úrovni splavnosti, výhodný.
To nepochybně. Jde o velmi důmyslný a fungující systém. Baťův kanál by mohl mít v budoucnosti velký smysl také v období sucha, o kterém se od roku 2015 hlasitě hovoří. Potřebným by se mohl stát také v případě přívalových dešťů, kdy jde o udržení vody v krajině. To vše by ale chtělo nový, velký projekt.

autor: JAROSLAV CHUDARA
TOPlist