Uherský Brod potřebuje investice za miliardu. Město proto chce více spolupracovat s krajem i investory

Uherský Brod potřebuje investice za miliardu. Město proto chce více spolupracovat s krajem i investory
Foto: archiv   /  Místostarosta Uherského Brodu (první zprava)
Uherský Brod Zprávy 19 / 06 / 2023

V čele Uherského Brodu stál 12 let. Vloni na podzim se vrátil na radnici a jako místostarosta má pod sebou většinu důležitých rezortů. „Velkým překvapením je značná potřeba finančních prostředků na běžnou údržbu některých objektů, zřejmě z důvodu dřívějšího upřednostňování nových investic před potřebnou údržbou,“ ohlíží se za posledními několika měsíci Ladislav Kryštof, místostarosta Uherského Brodu, který má teď nejvíce práce s rozvojovými investicemi. „Po předchůdcích jsme zdědili řadu studií, které je třeba dále projekčně připravovat,“ dodává s tím, že jen na ty nejdůležitější projekty by Uherský Brod potřeboval asi jednu miliardu. I proto se poohlíží po lepší spolupráci se Zlínským krajem či soukromými investory.

Už více jak půl roku jste místostarostou Uherského Brodu. S jakými pocity jste se vracel na radnici, kde jste v minulosti působil řadu let jako starosta?

Vrátil jsem se po dvanácti letech, během nichž jsem načerpal řadu dalších zkušeností. Dva roky v České zbrojovce jsem byl ve funkci vedoucího odboru investic, následně čtyři roky ve funkci krajského radního a šest let ve funkci ředitele střední školy. Do funkce místostarosty jsem nastupoval s velkou pokorou, ale také s touhou veškeré své nabyté zkušenosti v této funkci uplatnit. Po dvanácti letech se řada zaměstnanců městského úřadu obměnila, ale řada spolupracovníků z období 1998 až 2010, kdy jsem starostoval, zůstala. Důležité je, že všichni nejbližší spolupracovníci z mých resortů finance, územní plán, rozvoj města, investice, dotace a doprava, což můžu posoudit, své práci výborně rozumí a dělají ji stále s elánem a nadšením. Materiály na schůze rady města jsou pečlivě připravené a radní tvoří výborný kolektiv. Po půl roce ve funkcích schůze rady probíhají v dělné atmosféře a ve snaze posunout město dopředu.

Je něco, co vás po návratu na radnici překvapilo? Je něco významného, co se od doby vašeho starostování na radnici změnilo, ať už v pozitivním nebo negativním slova smyslu?

Velkým překvapením je značná potřeba finančních prostředků na běžnou údržbu některých objektů, zřejmě z důvodu dřívějšího upřednostňování nových investic před potřebnou údržbou. Nejmarkantnějším příkladem je objekt Základní a mateřské školy Na Výsluní, kde je potřeba provést rekonstrukci technických rozvodů, modernizaci školní kuchyně včetně vybavení, a komplexní řešení opravy střechy, do které již několik let zatěká. Odhadované náklady představují asi 85 milionů korun. Dalším takovým objektem je panelový dům se sociálními byty, který doposud není zateplen a kde hrozí nebezpečí pádu balkonů. Naši předchůdci zřejmě měli úmysl tento dům opravit, byla zpracována projektová dokumentace, vyřízeno stavební povolení, dokonce i dotace, ale zůstalo pouze u úmyslu. V současné době budeme vyřizovat stavební povolení, jelikož to původní již propadlo, a s dotacemi je to obdobné.

Nové vedení brodské radnice bylo ustanoveno v poměrně vyhrocené atmosféře. Když se na povolební vyjednávání podíváte s odstupem času, je něco, co byste udělal jinak?

Povolební vyjednávání má svá specifika a není rozhodnutím jednotlivce. V zastupitelské demokracii je to vždy rozhodnutí nadpoloviční většiny zastupitelů. Sestavení koalice se zatím jeví jako životaschopné a soudržné. Bylo ustaveno na průniku programů jednotlivých subjektů s upřednostněním kompromisu. V tomto duchu pokračuje i práce v zastupitelstvu.

V novém složení vedení brodské radnice patříte k lidem s největšími zkušenostmi z komunální i krajské politiky. Byl to ten důvod, proč jste si vzal do svého vínku nejtěžší rezorty, jako jsou finance, doprava nebo investice?

Součástí povolebního vyjednávání bylo nejenom rozdělení míst v radě města, ale také jednotlivých resortů. Z nás tří uvolněných funkcionářů měl každý své představy o vedení jednotlivých resortů a jejich rozdělení bylo dohodou celé koalice a je součástí koaliční smlouvy. Osobně jsem měl velký zájem o získání kompetence územní plán, jelikož na současném platném územním plánu jsem pracoval při svém předchozím působení ve funkci starosty.

Která ze svěřených agend vám v tuto chvíli bere nejvíce času? A „hltají” vám jej pouze operativní problémy, nebo máte čas i na větší rozvojové projekty ve vašem městě?

Hodně času zabírá řešení úkolů s odborem rozvoje města. Po předchůdcích jsme zdědili řadu studií, které je třeba dále projekčně připravovat. Někdy je problém vybrat projekční kancelář, když se přihlásí někdo, kde nesplňuje požadovaná kritéria, nebo se nikdo do veřejné zakázky nepřihlásí. Značnou výhodou je, že člen rady je současně předsedou výboru pro strategický rozvoj a že s ním mohu řadu akcí konzultovat.

Když už narážíme na ty největší investiční či rozvojové priority, na které z nich se chcete soustředit především?

Mezi nejvíce potřebné patří v oblasti dopravy mimoúrovňové řešení železničního přejezdu a obchvat Těšova a Újezdce. V sociální oblasti vedle startovacích bytů je to zejména domov pro seniory. Tyto stavby představují náklady kolem jedné miliardy korun. Nejsem přesvědčený, že rozpočet města, který musí řešit také nákladné opravy, je schopen v současné době tyto investice zafinancovat. Proto chceme řešit dopravní stavby se Zlínským krajem a domov pro seniory s nějakým developerem formou PPP projektu.

Co by podle vás mohlo být tou největší překážkou k tomu, aby se tyto cíle nepodařilo splnit?

Toto si vůbec nepřipouštíme.

Z médií dnes a denně slyšíme o tom, jak vláda musí škrtat a zvyšovat daně, aby konsolidovala veřejné finance. Jak je na tom v tomto ohledu rozpočet Uherského Brodu? Také budete šetřit, nebo je naopak z čeho brát?

Finanční problém se dotýká i městského rozpočtu. Mluví se o omezení národních dotací, změnách v rozdělení daní z hazardu a dalších. V současné době budeme muset řešit „mandatorní výdaj“ za udržování provozuschopnosti povodňových čerpadel vybudovaných v rámci protipovodňových opatření ve výši asi 2 miliony korun ročně. Dále vypisujeme výběrové řízení na pojišťovnu, kdy současná nám dala výpověď z důvodu velkých pojistných plnění za poslední čtyři roky.

V souvislosti s vládními škrty se mluví také o méně penězích na opravu silnic druhé a třetí třídy, jisté obavy visí také nad nezahájenými dopravními stavbami. Neohrozí to dlouhodobé plány Uherského Brodu?

Toto bude problém krajů, které jsou vlastníky těchto komunikací. V příštím roce má kraj opravit část průtahu Uherským Brodem - Horní Valy. Obdobně ve špatném stavu je i průtah částmi města Těšov a Újezdec. Očekávaný obchvat těchto částí města by měl být financován z evropských dotací, případně ze Státního fondu dopravní infrastruktury, stejně tak mimoúrovňové křížení železnice.

S dopravou souvisí také kvalita hromadné dopravy či dostatek parkovacích míst. Jak jste v tomto případě spokojený s dnešní situací a co byste případně chtěl změnit?

Vedle hromadné dopravy, jejíž případné úpravy pružně řešíme s krajskou organizací KOVED, funguje v Uherském Brodě ještě služba Senior taxi. Tuto službu, včetně nákladů, koncem roku vyhodnotíme a pro další roky můžeme případně upravit. Nedostatek parkovacích míst je asi všude problém. Nejmarkantnější je tento nedostatek u Městské nemocnice s poliklinikou, proto v příštím roce bychom rádi parkování rozšířili. Na sídlištích, kde nejsou parkovací stání vyznačena, je mnohdy nedostatek míst způsobený i nekázní řidičů, kteří záměrně nechávají mezi auty velké rozestupy. Jedná se pouze o místa v řádu jednotek a deficit míst je v řádech desítek. Naší snahou bude pokračovat v budování parkovacích domů tam, kde to terén umožňuje. V současné době je dostatečná kapacita parkovacího domu u akvaparku Delfín, kde byla provedena statická úprava, a celý objekt byl zkolaudován. Zatím tato parkovací místa nebudou zpoplatněna, ale do budoucna budeme hledat systém, jak zabezpečit možnost parkování pro návštěvníky sportovních zařízení.

 

 

autor: Karel Výborný

Tagy článku

TOPlist