Ulice vydala svědectví minulosti, středověký nůž i velkomoravský nástroj

Ulice vydala svědectví minulosti, středověký nůž i velkomoravský nástroj
Foto: Pavel Princ  /  Archeologové v jednotlivých vrstách odkryli barokní dlažbu, několik velkých záplav, požár města, ale také osídlení z Velké Moravy.
Uherské Hradiště Zprávy 16 / 05 / 2022

Rekonstrukce ulice Prostřední povolala do „zbraně“ i archeology Slováckého muzea v Uherském Hradišti, kteří v souběhu se stavebními pracemi provedli menší výzkum. A výsledky určitě stojí za to. Odhalily totiž další důležité informace z historie města až po Velkou Moravu.

Ještě než archeologové vyrazili do centra města, vsadili na geofyzikální prospekci, která v prostoru rekonstruovaných ulic detekovala několik větších i menších anomálií. „Z důvodu velkého množství inženýrských sítí nacházejících se pod dlažbou jsme ale zrealizovali jen dvě menší sondy,“ posteskl si trošku Zdeněk Kuchař, archeolog Slováckého muzea.

Sondážní výkop jeho tým provedl v ulici Mlýnská a v místě, kde Prostřední ulice vyúsťuje do Masarykova náměstí. „V Mlýnské jsme odkryli fragment cihlových základů dosud neznámé novověké stavby, která v době své existence omezovala průchodnost ulicí. Úspěšnější tak byla druhá sonda, která kromě malého souboru movitých nálezů v jednotlivých archeologických vrstvách přinesla důležité informace o minulosti města,“ těší archeologa.

Při jejím kopání archeologové postupovali doslova proti proudu času. „Odkryli jsme barokní dlažbu ze 17. století, několik velkých záplav, základy gotických domů, požár města, ale také osídlení místa v období Velké Moravy,“ prozradil Kuchař. Z movitých artefaktů archeologové získali především drobné střepy keramických nádob a kosti hospodářských zvířat, ale také fragment vrcholně středověkého železného nože a železný nástroj na odstraňování kůry z kmenů stromů nalezený ve vrstvě datované do období Velkomoravské říše.

Výzkum ještě do muzejních sbírek přinesl velké množství dřevěného tesařského odpadu z doby založení a budování vrcholně středověkého města, fragment dna dřevěné nádoby nebo opracované dřevěné topůrko ze 13. století.

Silně podmáčený terén v centru města však archeologům poněkud zkřížil plány. Další dvě sondy zůstaly jen tajným přáním „Vysoká hladina spodní vody nedovolila zrealizovat sondu, která měla dokumentovat nánosy v korytě zaniklého ramene řeky Moravy s lidovým názvem Rechla. A rovněž jsme upustili od sondy v těsné blízkosti Staré radnice. Prostor byl totiž v nedávné minulosti odtěžen od podmáčených uloženin a silně podbetonován kvůli zajištění statiky věže, o čemž jsme se přesvědčili po výkopu pro výměnu plynovodní přípojky v blízkosti plánované sondy,“ uzavřel Kuchař.

Tagy článku

TOPlist