Unikátní eBadatelna nabízí Moravskou Slovač nebo barokní mapy

Unikátní eBadatelna nabízí Moravskou Slovač nebo barokní mapy
Foto: Repro: Slovácké muzeum Uherské Hradiště
Uherské Hradiště Zprávy 17 / 03 / 2016

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti odkrývá cenné sbírkové fondy. Jako jediné na Uherskohradišťsku se zapojilo do průkopnického projektu Zlínského kraje eBadatelna, který na webových stránkách umožňuje nahlédnout do sbírek čtyř muzeí, galerie výtvarného umění, hvězdárny i krajské knihovny.
Slovácké muzeum digitalizovalo kartografický materiál (mapy, plány, atlasy), regionální monografie a periodika. „Důvody jsou zřejmé, na prvním místě ochrana knih a předmětů, kterým opakovanou manipulací při zpřístupňování badatelům hrozilo poškození nebo zánik, a neméně důležité je zpřístupnění fondu široké veřejnosti,“ říká Blanka Rašticová, historička Slováckého muzea. Ze 189 map, 58 plánů a 4 atlasů ve sbírkách muzea je na eBadatelně jako první k dispozici konvolut map dokumentujících působení československých legií v Rusku a barokní mapy Moravy a Slezska, vesměs z 18. století. „Vynikají mezi nimi Müllerovy mapy Markrabství moravského, ale také dosud nepříliš známé mapy zachycující tok řeky Moravy,“ prozradila Rašticová.
Z bohatého fondu muzejní knihovny si badatelé virtuálně prohlédnou zejména staré průvodce hradu Buchlova a turistické průvodce Slováckem. „Ještě také zpřístupníme dvě nejstarší regionální periodika bývalého okresu Uherské Hradiště. Moravskou Slovač, která se později přejmenovala na Slovácké noviny, a Novou Slovač, později Zájmy Slovače,“ dodala Iveta Mátlová, zástupce ředitele Slováckého muzea.
Portál eBadatelna přišel na bezmála dva miliony korun, hejtmanství jej realizovalo za pomoci evropské dotace. „Projekt je unikátní v rámci celé republiky, obdobná řešení existují pouze na národní a nadnárodní úrovni,“ zdůraznil Ladislav Kryštof, radní Zlínského kraje.

TOPlist