Už žádné tabu. Folklor je plný erotiky

Už žádné tabu. Folklor je plný erotiky
Foto: Slovácké muzeum v Uherském Hradišti
Uherské Hradiště Zprávy 26 / 02 / 2018

Erotika v lidové kultuře? Sci-fi? Kdepak. Její kroky dopodrobna mapuje stejnojmenná publikace, kterou vydává Slovácké muzeum v Uherském Hradišti. Dílo bezmála třiceti etnografům z České republiky a Slovenska dokumentuje podstatné stránky erotiky v životě minulých generací.
„Jejím těžištěm je analýza erotických a sexuálních momentů v každodenním i svátečním životě lidových vrstev, v materiální a duchovní kultuře, ale také ve způsobech chování, v rámci rodinné výchovy nebo manželských vztahů,“ prozradil Petr Číhal, etnograf Slováckého muzea. Erotika v dobách nedávno minulých byla podle něj dlouho tabuizována, předmětem hlubšího odborného zájmu se stala až od poloviny 20. století.
I proto etnografové při odborném bádání často narážejí na nedostatek důležitých údajů a informací, o jejich nesnadném získávání při terénních výzkumech ani nemluvě… Nové poznatky je každopádně inspirovaly k sepsání cenné publikace. „Je rozdělena do pěti tematických okruhů, představují erotiku v rodinných obyčejích a každodenní realitě, ve výročních obyčejích, přibližují erotiku a magii, erotiku v lidovém umění na příkladu muzejních sbírek a erotické motivy v lidových písních,“ přiblížil Číhal.
Knížka o 366 stranách je určená nejen odborné, ale i laické veřejnosti, stojí 150 korun.

TOPlist