Uzavírka skončila. Za půl kilometru 40 milionů

Uzavírka skončila. Za půl kilometru 40 milionů
Foto: Vojtěch Cekota  /  Stabilizovaný silniční sesuv mezi Drslavicemi a Uherským Brodem.
Drslavice Zprávy 17 / 11 / 2023

Uzavírka u Drslavic je minulostí. Stavaři o měsíc dříve oproti původního harmonogramu dokončili stabilizaci a opravu půlkilometrového úseku silnice mezi Drslavicemi a Uherským Brodem. Úplná uzavírka trvala čtyři měsíce. Kompletní rekonstrukce, včetně opatření proti geologickému sesuvu, přišla na bezmála 39,5 milionu korun.

Silnice mezi Drslavicemi a uherskobrodskou místní částí Havřice se neprodyšně uzavřela v červenci. Stavaři si posvítili na 520 metrů dlouhý úsek, který už kvůli aktivnímu geologickému sesuvu vysílal S.O.S.

Směrové i výškové řešení respektuje původní silnici, její šířka se jen sjednotila na 6,5 metru, širší je pouze ve směrových obloucích. „Geologický sesuv si vyžádal vybudování přitěžovací lavice s odvodňovacími žebry v patě svahu, kompletně jsme nahradili konstrukci vozovky, včetně nevhodného podloží,“ informoval Bronislav Malý, ředitel Ředitelství silnic Zlínského kraje (ŘSZK). Součástí díla bylo i odvodnění vozovky. S vysokou hladinou spodní vody se stavaři vypořádali provedením plošné a liniové meliorace, včetně výměny podloží násypu sanační drenážní vrstvou z lomového kamene. Její odvod zajišťuje drenážní stoka s vyústěním do toku Olšava.

„Geologická nestabilita území je příčinou dílčích sesuvů, které způsobují lokálně výrazné deformace vozovek. Ve Zlínském kraji se vyskytují častěji než v jiných částech republiky. V ohrožených místech zadáváme inženýrskogeologické průzkumy, které odborně posoudí stav pohybu terénu, včetně určení hloubky odlučné oblasti vzniklého sesuvu. Z doporučených závěrů vycházíme při realizaci opěrných zdí nebo sanací silničního tělesa,“ poznamenal Malý s tím, že ŘSZK aktuálně třeba pracuje na stabilizaci sesuvu na silnici mezi Tučapy a Boršicemi.

Tagy článku

TOPlist