V centru Hluku má vyrůst park, ale termín je zatím ve hvězdách

V centru Hluku má vyrůst park, ale termín je zatím ve hvězdách
Foto: Ilustrační foto  /  Obyvatelům a návštěvníkům Hluku by se podobné místo k oddechu jistě líbilo. Zatím se ale jedná jen o plány.
Hluk Zprávy 12 / 09 / 2019

Penkovu statku, který zub času proměnil v ruinu, už nepomůže ani zázrak. Zastupitelé Hluku nedávno smetli projekt na proměnu ve Dvůr jízdy králů ze stolu a vizi studentky ČVUT, která si rekonstrukci statku vybrala jako téma své diplomové práce, zcela přehlédli. Statek, který je opticky nepřehlédnutelnou součástí městského centra, se tak z větší části zbourá a volné prostranství zaplní zeleň. Ale kdy, to zůstává ve hvězdách. Město totiž nemá peníze ani na demolici. Pokud by se volné peníze v rozpočtu na příští rok 2020 našly, k zemi půjde většina z toho, co z kdysi prosperující zemědělské usedlosti zbylo.
„K problematice se uskutečnilo pracovní jednání zastupitelstva, na kterém jsem rozdal zastupitelům dotazník, kde odpovídali na otázky. Za 1., chcete úplnou demolici všech tří budov? Za 2., chcete zachování západní budovy a demolici severní a východní části? Obě varianty skončily stejným ohodnocením, ale při neformálním hlasování se ukázalo, že většina zastupitelů je pro zbourání západní, východní a severní části,“ vysvětluje starosta Martin Křižan. A dodává, že pokud by zůstalo pouze na jeho rozhodnutí, zachoval by západní část statku, která by sloužila pro místní hospodářství. Nebránil by se ani využití dotace z Ministerstva pro místní rozvoj, která byla nutná pro realizaci projektu Dvora jízdy králů. Ten dlouhodobě prosazoval zastupitel Pavel Dohnal. „Problém ale spočíval v tom, že jsme nebyli schopnit podat v termínu žádost o dotaci. Přinesl jsem zastupitelům také diplomovou práci a plakát s návrhem na přestavbu Penkova statku. Model přestavby je k nahlédnutí na úřadě. Jedná se o vizi studentky z ČVUT, která měla zadání na rekonstrukci budovy a budovu Penkova statku si vybrala dobrovolně,“ dodal Martin Křižan.
Dohnalův projekt na vznik Dvora jízdy králů počítal s postupnými kroky. „Součástí první etapy byla třeba revitalizace nádvoří statku. Celý prostor by byl zatravněn a osázen zelení, spojovací cesty s lavičkami by byly vydlážděny kostkami. V jižní části nádvoří by pak vznikl přírodní amfiteátr, využívaný pro folklorní a kulturní vystoupení, festivaly, koncerty, letní kino, taneční zábavy, společenské akce a pro Dolňácké slavnosti s tradiční Jízdou králů. V dalších etapách by se rekonstruovala a rozšířila západní budova na Městskou knihovnu Františka Kožíka, vzniklo by zázemí pro občerstvení s venkovním posezením, nová budova na místě bývalé sýpky pro ZUŠ a Dům dětí a mládeže a veřejné parkoviště,“ představil svoji vizi  Dohnal. Jeho plány ale nakonec vzaly za své.

autor: JAROSLAV CHUDARA
TOPlist