V centru města se chodí po středověkých hrobech

V centru města se chodí po středověkých hrobech
Foto: Masarykovo muzeum Hodonín  /  Preparace jednoho z hrobů odkrytých v Kostelní ulici.
Strážnice Zprávy 06 / 08 / 2012

„Tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným.“ Okřídlená hláška z filmu Rozmarné léto, kterou si letos výletníci často opakují, pro archeology rozhodně neplatí. Jejich sezóna je bez ohledu na výkyvy počasí výjimečná a podle všeho bude patřit mezi nejlepší v poslední dekádě.
Po nálezu čtyři tisíce let starého pohřebiště v Hroznové Lhotě, které dokazuje, že tady lidé žili už tisíc let před Římem, a objevení středověké chaty ve Vlčnově jsou tady další významné vykopávky přímo z centra Strážnice. Archeologové se přitom do města vrátili letos už podruhé. Už na počátku dubna tam objevili v kanalizační rýze na místním zámku mohutné kamenné zdivo založené na dřevěném roštu. S největší pravděpodobností jde o opěrný pilíř pozdně gotického předbraní původního hradu. Velký význam měl i objev renesančních, či barokních architektonických článků, druhotně použitých do novodobých kanálků na nádvoří.
Poslední výzkum se týkal Kostelní ulice.
Poblíž kostela sv. Martina se našla téměř dvacítka hrobů, z nichž sedm středověkých bylo umístěno mimo ohrazený hřbitov, ostatní náleží baroknímu období. Tým archeologa Františka Kostroucha odkryl také suterén zahloubené stavby zaniklý požárem někdy ve druhé polovině 13. nebo na začátku 14. století či nároží středověké polozemnice se sloupovou jámou.
Podobně jako v Hroznové Lhotě, kde výzkum začal po upozornění dělníků - bagrista tady při hloubení základů nového domu vytáhl kostru -, pomohli archeologům i ve Strážnici řemeslníci. Město si na léto naplánovalo rekonstrukci Kostelní ulice, přesněji obnovu inženýrských sítí, nové zpevněné plochy a především novou kašnu. Záchranný archeologický výzkum při rekonstrukci ulice se nakonec stihl od začátku června do začátku července. I když archeologové už místo nálezů opustili, výzkumy by měly pokračovat. „V současné době probíhá zpracovávání výzkumu, objevené předměty jsou laboratorně ošetřovány a konzervovány. Kosterní pozůstatky budou odeslány na antropologické analýzy. Zjistíme pohlaví, dožitý věk, výšky zemřelých a choroby, kterými trpěli,“ podotkl Kostrouch.
Prozatímní výsledky výzkumu ukázaly, že Kostelní ulice byla užší, a to místy jen pouhých pět metrů. „Vůbec poprvé jsme odkryli průběh základů pozdně gotické, nebo možná raně renesanční hřbitovní zdi, která elipsovitě obíhala kolem farního kostela sv. Martina,“ upřesňuje Kostrouch. „Zachytili jsme dva úseky základů hřbitova, který byl v roce 1785 zrušen a jeho zeď rozebrána v roce 1800. U věže jsme zjistili přerušení průběhu původní zdi a napojení na stavbu renesanční zvonice postavené v letech 1615 až 1617.“
Vedení města Strážnice, které patří společně s VaK Hodonín k investorům, rozhodlo, že v nové dlažbě vyznačí krátký úsek nalezené hřbitovní zdi. Podle archeologa Kostroucha by to bylo vhodné. „Původní architektonická studie, která vznikla ještě před objevením základů,  totiž počítá pouze s jakýmsi kruhovým segmentem připomínajícím hřbitov,“ upozornil František Kostrouch.
Archeologové objevili také vstupní branku na hřbitov a především kosterní pozůstatky dětí, dospělých a v jednom případě i novorozeněte.

?
Nejvýznamnější objevy ve Strážnici
- suterén zahloubené stavby ze 13. století,
?- základ hřbitovní zdi z 15. příp. 15./16. století a její pozdější úprava,
- barokní a zejména středověké hroby. Na Hodonínsku se prováděly výzkumy u řady kostelů, ale zachytit prokazatelně pozdně středověké hroby se podařilo jen velmi ojediněle, takřka vůbec.

autor: JAROSLAV CHUDARA
TOPlist

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace