V Drslavicích dostali dárek, snížení poplatku za odpad

V Drslavicích dostali dárek, snížení poplatku za odpad
Drslavice Zprávy 06 / 01 / 2015

Plány na snižování cen za svoz odpadu nejsou v Drslavicích jen předvolebním slibem, který končí ve větru. V obci stihli ještě na konci minulého roku schválit novou vyhlášku, která platí od 1. ledna 2015 a pro všechny obyvatele má zásadní význam. Za jednu popelnici se dnes platí jen 300 korun, což je o sedmdesát korun méně než loni. Zastupitelé se rozhodli upravit cenu na základě mimořádně příznivého vývoje ve výdajové stránce obecního účetnictví. Další změnou je zrušení všech osvobození a úlev, tady je důvodem úpravy snaha o zpřehlednění a zjednodušení administrativy.
Zajímavostí je, že ke snížení cen přispěli sami obyvatelé. „Za výrazným snížením poplatku stojí skokové zlepšení v množství vytříděného odpadu, který by dříve skončil v popelnici. Jedná se v první řadě o zásluhu spoluobčanů třídících odpad. Ať je tedy nová výše poplatku pro nás všechny další motivací,“ říká starosta Rostislav Mihel. „Jsem rád, že zprovoznění komunitní kompostárny a vybudování sběrného dvora za obecním úřadem přináší svoje ovoce. Nová výše poplatku, která je zdaleka nejnižší v širokém okolí, je toho důkazem.“
Zastupitelé se k nově upravené ceně vrátí znovu na konci letošního roku, kdy se budou znovu vyhodnocovat náklady na provoz systému. „A já pevně věřím, že i pak budu moci oznámit podobně optimistickou zprávu, jakou je ta dnešní,“ prohlásil starosta Rostislav Mihel.

TOPlist